Sign In

VTT:n YT-neuvottelut päätökseen

4.6.2013

VTT:n YT-neuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena irtisanotaan nyt runsaat sata henkilöä. Tämän lisäksi noin 60 henkilöä poistuu eläkejärjestelyillä ja määräaikaisten työsuhteiden päättyessä. Alkuperäisen vähennystarpeen arvioitiin olevan alle 200 henkilöä. 

 

VTT aikoo luopua valituista tutkimusaiheista ja supistaa toimintaansa. Tämän seurauksena tehtävät irtisanomiset koskevat arviolta yhteensä hieman yli sataa henkilöä VTT:n Espoon, Tampereen, Oulun, Jyväskylän, Turun ja Lappeenrannan toimipisteissä. Irtisanomiset toteutetaan pääosin juhannukseen mennessä. Tämän lisäksi vuoden 2013 aikana päättyy useita määräaikaisia työsuhteita, eikä eläkkeelle siirtyvien tilalle monessa tapauksessa tehdä korvausrekrytointeja. Nämä johtavat noin 60 työntekijän vähenemään.

VTT uudistaa ja yksinkertaistaa myös johtamisjärjestelmäänsä, jolloin vanhan organisaation johtaja- ja päällikkötehtävät lakkaavat pääosin vuodenvaihteeseen mennessä. Uuden organisaation tehtäviä avataan haettavaksi kesän aikana. Nykyisille johtajille ja päälliköille, jotka eivät sijoitu uusiin johtaja- ja päällikkötehtäviin, pyritään löytämään muita vastuita elokuun aikana. Syyskuussa toteutetaan irtisanomiset niiden osalta, joille ei ole löytynyt uutta asemaa organisaatiossa. Muutoksilla tavoitellaan kustannussäästöjä, yleiskustannusrakenteen keventämistä ja johtamismallin yksinkertaistamista.

Toimenpiteillä suunnataan voimavarat tuottavuuteen ja VTT:lle strategisesti tärkeisiin tutkimusaiheisiin.

 

Ota yhteyttä