Sign In

VTT nopeuttaa yritysten älypalveluiden kehittämistä

8.12.2015

VTT tarjoaa asiakkailleen entistä nopeamman tuen teollisen internetin ratkaisujen luomiseen kehittämänsä VTT Tiny Node -sovellusalustan ansiosta. Kokonaisvaltainen tukipalvelu avaa myös pk-yrityksille joustavan mahdollisuuden älypalveluiden kehittämiseen.

VTT Tiny Node -sovellusalusta ja asiakaskohtaisesti räätälöitävä kehittämistuki tähtäävät asiakkaiden älypalveluiden nopeaan markkinoilletuomiseen.

"Teollisen internetin aikakaudella teknologia kehittyy erittäin nopeasti. Siksi sovellusten ja palveluiden nopea markkinoille saaminen on ensiarvoisen tärkeää", sanoo VTT:n asiakaspäällikkö Pirkka Tukeva.

VTT:n uusi palvelukokonaisuus madaltaa kynnystä digitaalisten palveluiden kehittämiseen niin, että myös pk-yritysten on entistä helpompi hyödyntää teollisen internetin mahdollisuuksia.

Useilla pk-yrityksillä on tarpeita kehittää digitaalisia palveluita, mutta ei välttämättä resursseja luoda ratkaisuja tyhjältä pöydältä. Tässä tilanteessa VTT voi auttaa asiakasta liikkeelle joustavasti ja nopeasti. Asiakkaalta ei vaadita asiantuntemusta tietoliikenteestä tai elektroniikasta, vaan idea ratkaisusta tai palvelusta riittää.

Yksi väline nopeuteen on VTT Tiny Node -sovellusalusta, joka avaa mahdollisuuden kehittää internetin kautta tapahtuvaa etäohjausta ja valvontaa lähes kaikenlaisille laitteille. Sovellusmahdollisuudet voivat liittyä esimerkiksi koneen käyttämiseen tai kunnon valvontaan, kiinteistöjen valvontaan, terveys- ja hyvinvointipalveluihin, urheiluvalmennukseen tai vaikkapa kotieläinten seurantaan.

VTT:n osaaminen kehittäjän tueksi

Älypalveluiden kehittäjille vielä sovellusalustaa merkittävämpää on se, että VTT tuo kehittämisen tueksi koko organisaationsa osaamisen. VTT investoi neljän vuoden aikana 90 miljoonaa euroa teolliseen internetiin liittyviin tutkimus- ja kehitysprojekteihin.

"VTT on erittäin laaja-alainen organisaatio, jolta löytyy asiantuntemusta lähes alalta kuin alalta. Voimme räätälöidä juuri asiakkaan tarpeiden mukaisen kokonaisratkaisun", sanoo Pirkka Tukeva.

VTT panostaa huomattavasti teollisen internetin tukemiseen, jotta asiakkaat voivat nostaa tuotteidensa jalostusarvoa. Digitaaliset palvelut vaimentavat myös suhdannevaihteluiden vaikutusta teollisen yrityksen toimintaan. Monet laitevalmistajat ovatkin ilmoittaneet tavoitteekseen, että puolet liikevaihdosta tulisi asiakkaita tukevista palvelutuotteista.  

"Haluamme auttaa asiakkaitamme tavoitteen saavuttamisessa tuomalla heille palveluiden kehittämiseen tarvittavan informaation ja analytiikan helposti saataville", sanoo Tukeva.

VTT Tiny Node helpottaa informaation keräämistä erilaisilla sovelluksilla. Tähän kokonaisuuteen liittyvät myös mitattavan informaation analysointimenetelmät, joilla kerättävästä tietovirrasta jalostetaan päätöksentekoa tukevaa tietoa.

VTT:n palvelu mahdollistaa joustavan etenemisen niin, että liikkeelle lähdetään kevyestä prototyypistä idean testaamiseksi käytännössä, minkä jälkeen edetään lopputuotteeseen ja valmistusverkoston suunnitteluun asti.

Ota yhteyttä