Sign In

VTT on kehittänyt ainutlaatuisen polttokennojärjestelmän: koeajot käynnissä

5.1.2011

Maa- ja biokaasusta sähköä verkkoon polttokennotekniikalla

Kiinteäoksidipolttokenno (SOFC) on lupaava teknologia tulevaisuuden sähköntuotannon voimanlähteenä. VTT on rakentanut järjestelmän, jossa maakaasusta tuotetaan polttokennolla sähköä verkkoon. Järjestelmän tekee ainutlaatuiseksi se, että sen tuottama sähköteho saadaan aikaan yhdellä 10 kilowatin SOFC-kennostolla. Teknologiaa kehitetään osana Tekesin Polttokennot-ohjelmaa.

Jotta suurten, kokoluokaltaan satojen kilowattien SOFC-laitteistojen rakentaminen on tulevaisuudessa järkevää, tarvitaan suuritehoisia kennostoja. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun teholtaan 10 kilowatin planaariteknologiaan perustuvaa SOFC-polttokennostoa kokeillaan todellisissa järjestelmäolosuhteissa.

SOFC-polttokennoteknologia on hyvin vähäpäästöinen energianlähde. SOFC-laitteistoa voidaan käyttää joustavasti monenlaisille polttoaineille - myös biokaasuille, joita on muuten vaikea hyödyntää. VTT:n järjestelmän polttoaineena on maakaasu.

Tällä hetkellä järjestelmälle tehdään pitkäaikaistestejä, joilla selvitetään sen komponenttien luotettavuutta, elinikää ja kehitystarpeita. Järjestelmä on toiminut marraskuun alusta lähtien yli 1400 tuntia luotettavasti ja keskeytyksettä. Sähköä on tuotettu viiden kerrostaloasunnon keskimääräisen vuosikulutuksen verran. VTT:n rakentamaan prototyyppiin on kehitetty komponentteja, jotka eivät ole vielä massatuotannossa.

VTT:n koordinoimassa, Tekesin yhteisrahoitteisessa projektissa on mukana Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Aalto-yliopisto. Lappeenrannan teknillinen yliopisto on kehittänyt järjestelmän tehoelektroniikkaa, jonka avulla muunnetaan kennoston tuottama tasasähkö verkkokelpoiseksi vaihtosähköksi. Aalto-yliopisto on osallistunut yksikön mekaaniseen suunnitteluun. Järjestelmän kennoston on toimittanut kanadalainen Versa Power Systems, Inc.

Suomalaisyritykset ovat mukana projektissa paitsi rahoittajina, myös kehittämässä ja keräämässä kokemuksia yritysten omien tuotteiden soveltuvuudesta SOFC-järjestelmiin. Muun muassa Wärtsilä Finland Oy hyödyntää tutkimusprojektissa saamaansa kokemusta omien suuremman teholuokan SOFC-järjestelmien kehitystyössä.

MEDIAMATERIAALI: VTT:n SOFC-polttokennosto sijaitsee Espoon Otaniemessä (Kuva: VTT).