Sign In

VTT opastaa hakkeen tuottajia ja käyttäjiä eurooppalaisiin hakestandardeihin

9.4.2013

 

VTT järjestää 9. - 10.4. Saarijärvellä koulutuspäivät, joiden aikana alan tuottajia ja käyttäjiä opastetaan soveltamaan hakkeen laatuluokittelu- ja laadunvarmistusstandardeja käytäntöön. Koulutus liittyy Älykäs Energiahuolto -ohjelman SolidStandards-projektiin, jossa edistetään eurooppalaisten kiinteiden biopolttoaineiden standardien käyttöä eri maissa.

Koulutus sisältää käytännön opastuksen lisäksi myös näytteenottostandardien sekä tärkeimpien fysikaalisten ominaisuuksien määritykseen liittyvien standardien esittelyn. Soveltamista harjoitellaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun lämpökeskuksen hakevarastolla ja laboratoriossa.

VTT:n ja alan toimijat kertovat kokemuksistaan laadunmäärittelyssä ja -valvonnassa sekä kestävän kehityksen standardeista ja kriteereistä.

Miten hake luokitellaan?

Kiinteiden biopolttoaineiden laatuluokittelu lähtee raaka-aineen alkuperän luokittelusta. Yleisimmät hakkeen raaka-aineet ovat karsittu ranka, kokopuu sekä hakkuutähteet.

Hakkeen tärkeimmät laatuominaisuudet ovat kosteus, palakoko, tuhkapitoisuus ja irtotiheys. Kosteus määritetään jokaisesta kuormasta näytteenottostandardin ohjeiden mukaan. Kosteuden sekä hakekuorman painon ja lämpöarvon avulla voidaan laskea toimituserän energiasisältö. Pienet laitokset käyvät kauppaa tilavuusmitoilla, jolloin kosteuden lisäksi määritetään irtotiheys eli paljonko yksi kuutiometri haketta painaa. Irtotiheyden ja tilavuuden avulla voidaan toimituserän paino laskea ja edelleen vastaavasti energiasisältö.

Palakoko on tärkeä ominaisuus kuljetinlaitteiden sekä polttoaineen syötön kannalta. Liian pitkät tikut sekä hieno pöly haittaavat polttoaineen syöttöä kattilaan sekä kuljetinlaitteita. Yleensä hakkurien valmistajat ilmoittavat palakokojakauman omilla laitteillaan valmistetun hakkeen.

Laatustandardit (SFS-EN 14961-standardisarja) auttavat alan toimijoita määrittelemään kiinteiden biopolttoaineiden laadun yksiselitteisesti ja ne toimivat polttoainekaupan välineenä. Myös kemiallisten sekä fysikaalisten ominaisuuksien mittaamiseen on laadittu omat standardit. Mitattuja tuloksia voidaan verrata toisiinsa, kun käytetään standardisoituja menetelmiä.

Kemesta standardoi kiinteät biopolttoaineet

Metsäteollisuus ry toimi vuoden 2012 loppuun kiinteiden biopolttoaineiden standardisoimisen toimialajärjestönä Suomessa. Suomen vastuulla on ollut eurooppalaisten sekä kansainvälisten laatuluokittelustandardien laadinta.

Vuoden 2013 alusta alkaen kiinteiden biopolttoaineiden standardisointityötä jatkaa Kemesta ry.

Uudet standardit julkaistaan vuonna 2014

Kansainväliset laatuluokittelustandardit (ISO 17225-sarja) julkaistaan vuoden 2014 alussa, ja ne perustuvat vastaaviin eurooppalaisiin standardeihin. Tuotestandardeja on laadittu pelleteille, briketille, hakkeelle, polttopuulle sekä peltobiomassoista valmistetuille pelleteille ja briketeille.

VTT järjestää koulutuksen yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ja Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen (POKE) kanssa.

www.solidstandards.eu

Ota yhteyttä