Sign In

VTT painoi morfiinitestin paperille

13.4.2015

VTT onnistui ensimmäisenä kehittämään paperille painetun huumetestin. Painotekniikkaan perustuvan morfiinitestin valmistuksessa morfiinin tunnistusmolekyyleinä hyödynnettiin VTT:llä molekyylibiologian menetelmin kehitettyjä vasta-aineita. Pikatestien valmistaminen painotekniikalla mahdollistaa massatuotannon ja edulliset tuotantokustannukset.

Paperille painetun testin avulla voidaan tutkia nopeasti jonkin yhdisteen – tässä tapauksessa morfiinin – esiintyminen näytteessä. Nyt kehitetty testi on sovellettavissa esimerkiksi työpaikkojen ja liikennevalvonnan huumetestauksessa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n menetelmän etuja ovat suuret tuotantovolyymit, edulliset materiaalikustannukset ja testialustana käytetyn paperin kertakäyttöisyys ja muotoiltavuus.

"Vuonna 2010 näytimme, että VTT:n menetelmä toimii hemoglobiinin määrittämiseen. Jatkotyössä halusimme osoittaa, että menetelmä toimii myös haastavampien testien massatuotantoon. Pienikokoinen morfiiniyhdiste asettaa suuret vaatimukset testin määritystarkkuudelle. Tulevaisuudessa uusi menetelmä tarjoaa mahdollisuuden analysoida myös muita huumeita ja lääkeaineita yhtä aikaa samasta näytteestä," kertoo johtava tutkija Tomi Erho VTT:ltä.

Morfiini- ja hemoglobiinitestit osoittavat paperin soveltuvan erilaisten vasta-ainepohjaisten testien alustaksi. Paperi korvaa pikatesteissä yleensä reaktio- ja virtausalustana käytettävän nitroselluloosan erittäin edullisena, kevyenä ja biohajoavana materiaalina.  Tulevaisuudessa paperista voi tulla kilpailukykyinen vaihtoehto myös yleisesti käytetyille muovipohjaisille testialustoille.

Painotekniikka on tulevaisuudessa edullinen keino esimerkiksi terveyteen, hyvinvointiin ja ympäristöön liittyvien pikatestien valmistamiseen kuluttajien, yritysten ja viranomaisten käyttöön.

Pikadiagnostiikka ja testausten laajeneminen terveyskeskuksista ja ympäristöviranomaisilta kansalaisille on nouseva trendi. Testien painaminen paperille tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia uusiin massatuotettuihin tuoteinnovaatioihin.

Tutkimus toteutettiin VTT:llä osana pääosin Tekesin rahoittamia tutkimushankkeita.

VTT:n tutkimus "A paper-based lateral flow assay for morphine"on julkaistu Analytical & Bioanalytical Chemistry -lehdessä: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00216-014-8001-7

 

MEDIAMATERIAALI: Kaaviokuva morfiinitestistä