Sign In

VTT Pohjoismaiden suurin ja Euroopan kahdeksanneksi suurin EU:n Horisontti 2020 -rahan kotiuttaja

18.11.2015

EU

Teknologian tutkimuskeskus VTT on kotiuttanut Euroopassa kahdeksanneksi eniten Horisontti 2020 –puiteohjelman rahoitusta: yhteensä 41,8 miljoonaa euroa. Rahoituksen hakijoina oli kaiken kaikkiaan 7804 organisaatiota. Suurin rahoituksen saaja on saksalainen Max Planc -insituutti, ja yksikään pohjoismainen organisaatio ei ole kotiuttanut yhtä paljoa ohjelman rahoitusta kuin VTT.  Vähenevä valtion rahoitus luo kuitenkin haasteen aseman säilyttämiselle tulevina vuosina.

Suomi sijoittuu maiden joukossa kahdennelletoista sijalle saadun rahoituksen kokonaismäärässä 160 miljoonalla eurolla. Tilastoja johtaa maana Saksa, ja pohjoismaista Ruotsi ja Tanska sijoittuvat Suomen edelle.

Horisontti 2020 on EU:n rahoitusohjelma, jolla EU pyrkii luomaan uusia tieteen ja teknologian läpimurtoja sekä auttamaan näiden kaupallistamisessa. VTT edistää toiminnallaan työpaikkojen syntymistä, elinkeinotoiminnan uudistumista innovaatioiden avulla ja Suomen houkuttelevuutta investointikohteena.

Lähivuosina VTT:n on tehtävä aikaisempaa enemmän töitä säilyttääkseen asemansa yhtenä Euroopan vahvimmista EU-rahan kotiuttajista.

"Kilpailu EU:n Horisontti 2020 -hauissa on kiristynyt huomattavasti ja vain kauttaaltaan erinomaiset hakemukset saavat rahoituksen. VTT:n sijoitus onnistujana ja rahoituksen kotiuttajana on loistava asia, josta on syytä olla ylpeä. Menestymisemme jatkossa on kuitenkin kiinni VTT:n omarahoitusosuuden riittävyydestä, sillä EU-rahoituksen saaminen edellyttää aina organisaatiolta myös riittävän suurta omarahoitusta", toteaa VTT:n tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff.  

VTT:n valtiolta saamasta rahoituksesta ollaan leikkaamassa 21 miljoonaa euroa asteittain vuoteen 2017 mennessä. Riittävä valtionrahoitus on kuitenkin edellytys sille, että VTT pystyy toimimaan kilpailukykyisenä EU-rahan kotiuttajana ja tukemaan suomalaisia yrityksiä EU-rahoituksen saamisessa verkostohankkeiden kautta.

VTT verkottaa suomalaisia yrityksiä ja tutkimustoimijoita eurooppalaisiin verkostoihin EU-toimintansa avulla, ja H2020-hauuissa onnistumisen takana on vahva panostus kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin.

"Suomalaiset yritykset voisivat nykyistä paremmin hyödyntää eurooppalaisia verkostoja saadakseen aikaan kansainvälisesti merkittäviä tuloksia", sanoo VTT:n EU-asioista vastaava johtaja Leena Sarvaranta.

Horisontti 2020 -hankkeiden saama rahoitus on analysoitu alankomaalaisen VSNU:n julkaisemassa ja EU-rahoitusasiantuntija Nikolaos Floratosin koostamassa selvityksessä. Selvityksessä olevissa taulukoissa vuoden 2015 alusta yhtiöitetty VTT on erikseen virastona ja osakeyhtiönä kahdessa osassa myöhemmillä sijoilla. Kun VTT:n ja VTT Oy:n saamat rahoitukset lasketaan yhteen, saadaan 41,8 miljoonaa euroa, joka sijoittuu taulukossa kahdeksannelle sijalle.

Horizon 2020 Champions (Author: Nikolaos Floratos): http://vsnu.nl/files/documenten/Nieuwsberichten/Who_are_the_champions_in_Horizon_2020v2.pdf

VSNU: http://vsnu.nl/en_GB/