Sign In

VTT-projekti tukee Marsin valloitusta

28.10.2015

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n vetämässä kansainvälisessä UNISONO-projektissa on kehitetty kommunikaatioratkaisu, jonka avulla ulkoavaruudessa kiertävältä avaruusasemalta voidaan säilyttää katkeamaton yhteys planeetan pinnalla toimivaan robottiin.  Teknologia on tulevaisuudessa hyödynnettävissä myös maan päällä esimerkiksi mobiilipelien yhteyshäiriöiden vähentämisessä.

UNISONO-projektissa kehitetty teknologia on tärkeä askel muun muassa suunnitellussa Mars-planeetan valloituksessa. Ihmisen laskeutumista planeetalle valmistelevat etukäteen robotit, jotka voivat rakentaa kohteeseen esimerkiksi asuntoja ja laboratorioita. Näitä robotteja ohjaavat planeettaa kiertävällä avaruusasemalla työskentelevät ihmiset.

Etäohjausta harjoitellaan maata kiertävältä kansainväliseltä ISS-avaruusasemalta. Koska ISS kiertää jatkuvasti maata, suora yhteys robottiin katkeilee. Silloin robotin ohjauksessa välttämätön data ja kuva katkeilevat.

"Siksi astronautit voivat menettää robotin kontrollin, ja siitä voi syntyä huomattavia vahinkoja tehtävälle tai robotille itselleen. UNISONO-projekti tarjoaa ratkaisun, jolla yhteys aseman ja robotin välillä säilyy katkeamattomana kiertoradalla ", sanoo projektia vetänyt VTT:n robotiikkajärjestelmien vanhempi tutkija tohtori Ali Muhammad.

ISS- avaruusasema kiertää maata nopeammin kuin Marsia kiertävä asema tulisi todellisuudessa lentämään. Siksi robotin toiminta-aika on lyhyempi. UNISONO-projektissa robotin toiminta-aikaa pidennetään hyödyntämällä maanpäällisiä tukiasemia vaihtamalla saumattomasti yhteyttä niiden välillä. Näin simulaatio vastaa tarkemmin sitä, mitä Marsissa, kuussa tai muilla taivaankappaleilla kohdattaisiin.

Tässä vaiheessa UNISONON tuloksia hyödynnetään siis simulaatiossa, mutta ne ovat hyödynnettävissä myös varsinaisessa Mars-operaatiossa.

Monipuoliset hyödyntämismahdollisuudet teollisuudessa

Nyt kehitetyllä teknologialla on monia sovellusmahdollisuuksia myös maan päällä. UNISONON tulokset ovat hyödynnettävissä tulevaisuudessa langattomien tiedonsiirtojärjestelmien suunnittelussa. Teknologia tuo uuden ratkaisun esimerkiksi häiriöttömien yhteyksien varmistamiseen tilanteessa, jossa ihminen käyttää älypuhelinta liikkuvassa autossa tai junassa.

Peliteollisuus puolestaan voisi hyödyntää uutta teknologiaa mobiilipelien häiriöiden poistamisessa.

"Mobiilipelaajat voivat kohdata viiveitä ja muita häiriöitä pelin aikana. UNISONO-projektissa kehitetty teknologia voi parantaa pelikokemusta" sanoo VTT:n tutkija Janne Seppänen.

Suomen maine avaruustutkimuksessa kasvaa

VTT:llä on vahvaa osaamista etärobotiikan hyödyntämisestä vaikeissa olosuhteissa muun muassa fuusioenergian tuottamiseen tähtäävästä ITER-koelaitoksesta. VTT on kehittänyt Ranskaan rakennettavaa koelaitosta varten huoltorobotiikan ratkaisuja.

UNISONO-projektissa on hyödynnetty muutenkin monia työkaluja, joita on kehitetty aikaisemmissa VTT-projekteissa. Tärkeässä roolissa on esimerkiksi Qosmet-työkalu, jolla mitataan verkon suorituskykyä. UNISONOssa Qosmetilla voi mitata, että yhteys pysyy katkeamattoman koko operaation ajan.

Telerobotiikan osaaminen ja maailmanluokan telekommunikaatio-osaaminen ovatkin VTT:lle vahva yhdistelmä moniin muihin organisaatioihin nähden myös avaruustutkimuksessa.

"Tämä projekti vahvistaa osaltaan VTT:n mainetta avaruusekosysteemissä toimivien avaruustutkimusjärjestöjen, teollisuuden ja muiden tutkimusyhtiöiden keskuudessa", uskoo tohtori Muhammad.

VTT ja italialainen avaruusteknologiayritys Altec SpA saivat UNISONO-projektin hoidettavakseen eurooppalaisen avaruusjärjestön ESA:n kilpailutuksessa.  Projekti käynnistettiin kesäkuussa 2014 ja sitä koordinoi VTT.

UNISONO on osa ESA:n avaruusrobotiikkaa kehittävää projektia METERONia (Multi-Purpose End-To-End Robotic Operation Network http://blogs.esa.int/meteron/