Sign In

VTT saavutti tavoitteensa vuonna 2011 haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta

2.5.2012

 
Tutkimustuloksista aiempaa enemmän hyötyjä, tilauskanta uuteen ennätykseen

VTT:n toimintaympäristö oli viime vuonna haasteellinen. Hyvä tulos saavutettiin vahvalla osaamisella ja määrätietoisella toiminnalla, jossa teknologian liiketoiminnallistamisella yhdessä asiakkaiden kanssa oli merkittävä osuus. VTT:n vuoden 2011 taloudellinen tulos oli 7,1 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 8,1 miljoonaa euroa. VTT:n jaksottamaton tilauskanta kasvoi uuteen ennätykseen, eli noin 220 miljoonaan euroon.

VTT:n vuoden 2011 liikevaihto oli noin 287 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 kokonaisvolyymin osalta suurin toimiala oli energiatoimiala. Viime vuoden osalta merkittävin kasvu saatiin aikaan elektroniikkatoimialalla. VTT:n kokonaiskustannukset olivat noin 279 miljoonaa euroa. Luvut ovat tilintarkastamattomia. Merkittävimmät kustannuserät liittyvät tutkimuksen vaatimiin tiloihin ja laitteisiin sekä henkilöstökuluihin.

Tutkimustulokset tuottaneet kasvavassa määrin hyötyjä

VTT:n vuonna 2011 Taloustutkimuksella teettämän asiakaskyselyn mukaan VTT:n tutkimustulokset ovat tuottaneet kasvavassa määrin hyötyjä. 74 % kyselyyn haastatelluista asiakkaista oli jo hyödyntänyt tutkimustuloksia kaupallisesti tai aikoi hyödyntää lähitulevaisuudessa. 91 % asiakkaista koki tietopohjansa ja osaamisensa parantuneen VTT-hankkeen ansiosta. 67 %:lla VTT-hanke nopeutti tai tehosti tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Teknologian liiketoiminnallistamisen vahvuudesta kertoo lisenssisopimusten kasvu edellisvuosiin nähden. Tutkimuslaitosvertailussa VTT:llä on vahva patenttisalkku, jossa on yli 1200 patenttia ja patenttihakemusta. VTT Ventures Oy on osakkaana 17:ssä VTT:n immateriaaliomaisuuteen (Intellectual Property Rights) ja osaamiseen perustuvassa yrityksessä.

VTT:n tieteellisen vaikuttavuuden kasvua kuvaa tieteellisten lehtiartikkelien määrän jatkuva lisääntyminen. Vuonna 2011 tieteellisten artikkelien lukumäärä oli 600, kun se vuotta aiemmin oli 560. Korkeaa tieteellistä tasoa osoittaa useiden artikkelien pääseminen maailman huipputiedelehtiin.

Ota yhteyttä