Sign In

VTT siirtyy vuoden 2010 alusta Group-rakenteeseen

13.1.2009

 

VTT uusii aktiivisesti rakenteitaan ja toimintojaan, jotta se pystyy entistä paremmin lisäämään asiakkaidensa kilpailukykyä ja auttamaan niitä menestymään koti- ja kansainvälisillä markkinoilla. Vuoden 2010 alusta voimaan tuleva VTT:n uusi rakenne, VTT Group, muodostuu emo-VTT:stä, kolmesta tytäryhtiöstä ja useista teknologian siirtoon liittyvistä osakkuusyrityksistä. VTT Group lisää VTT:n tieteellisten tulosten hyödynnettävyyttä ja vaikutuksia. Uusi rakenne parantaa myös VTT:n kykyä tuottaa tehokkaasti ja joustavasti palveluja asiakkailleen ja kumppaneilleen.

Tasavallan Presidentti on vahvistanut lait, jotka mahdollistavat VTT Group -rakenteeseen siirtymisen. Lait tulevat voimaan 1.1.2010, jolloin aloittavat toimintansa myös VTT Groupin uudet osakeyhtiöt VTT Expert Services Oy ja VTT Ventures Oy. Kolmannen osakeyhtiön, VTT International Oy:n, toiminta on jo käynnistynyt.

Virastomuotoinen, oma- ja yhteisrahoitteista sekä yrityksille tilaustutkimusta tekevä emo-VTT jatkaa toimintaansa suoraan työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa. Virastomuotoisessa VTT:ssä on jatkossakin koko VTT:n tutkimus- ja kehitystoiminta. Emo-VTT hallinnoi kolmea valtion kokonaan omistamaa yhtiötä ja vastaa niiden omistajaohjauksesta.

VTT Expert Services Oy vastaa VTT:n asiantuntija-, testaus-, sertifiointi- ja hyväksyntäpalveluista sekä tarkastus-, analyysi- ja kalibrointipalveluista. Yhtiöön siirtyy näitä VTT:n palveluja tuottava henkilöstö, noin 250 henkilöä, ja laitteistot sekä toimintaan liittyvät sopimukset. Uusi yhtiömalli antaa paremmat edellytykset kehittää liiketoimintaa ja palveluja asiakkaille.

VTT Ventures Oy:n tehtävänä on hallinnoida ja kehittää VTT:n tutkimustoiminnan tuloksina syntyneitä spin-off-yrityksiä. Emo-VTT:n osaksi jää edelleen tutkimustoiminnasta syntyvän teknologiaomaisuuden eli IPR:n (Intellectual Property Rights) hallinta, lisensointi ja myynti.

VTT International Oy toteuttaa VTT:n kansainvälistymistavoitteita sekä hallinnoi VTT:n kansainvälisiin toimipisteisiin ja T&K-hankkeisiin liittyviä tehtäviä, jotka edellyttävät oikeushenkilömuodossa toimimista.

Ota yhteyttä