Sign In

VTT sitoutui toimimaan ilmastopäästöjen vähentämiseksi

26.4.2017

VTT on allekirjoittanut sitoumuksen ja luvannut toimia ilmastopäästöjen vähentämiseksi. VTT vaikuttaa ilmastopäästöjen vähentämiseen sekä pienentämällä omasta toiminnastaan aiheutuvia päästöjä, tuottamalla ympäristöinnovaatioita että tarjoamalla asiantuntijatietoa kestävän kehityksen toteuttamisesta.  

VTT:n ilmastotavoitteet ovat:   

1.       vähentää hiilidioksidipäästöjä pienentämällä  energiankulutusta, hankkimalla vähäpäästöisempää energiaa sekä suosimalla virkamatkoissa ympäristöystävällisintä kulkuvälinettä.

2.       tuottaa uusia merkittäviä ympäristöinnovaatioita, joiden tavoitteena on kehittyä kaupallisesti toteutettaviksi tuotteiksi.

3.       tuottaa asiantuntijatietoa kestävän kehityksen toteuttamisesta sekä yritysten ja yhteiskunnan päätöksenteon tueksi että suoraan kansalaisille.

Tulevaisuuden ilmasto on yksi VTT:n tutkimustyötä ohjaavista strategisista tavoitteista. VTT edistää uudenlaisia energian- ja polttoainetuotannon teknologioita sekä digitalisaatiota, sillä niiden avulla on mahdollista tukea systeemistä energiamurrosta kohti ilmastomyönteisempää yhteiskuntaa?, toteaa Jussi Manninen, VTT:n luonnonvara- ja ympäristöratkaisut -liiketoiminta-alueen johtaja.

Sitoumuksen myötä VTT liittyi Ilmastokumppanit verkostoon, jossa luodaan uusia toimintatapoja, jotka mahdollistavat entistä vastuullisemman yritystoiminnan ja yhteistyön muiden toimijoiden kanssa.

Ilmastokumppanuusverkosto luo yhteistyötä ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Ilmastokumppaneiksi liittyvät yritykset kirjoittavat Helsingin kaupunginjohtajan kanssa ilmastositoumuksen, jossa yritys nimeää omat ilmastotavoitteensa.

Katso myös: Ilmastokumppanit http://www.ilmastokumppanit.fi/