Sign In

VTT suunnittelee johtamisrakenteen keventämistä

14.4.2016

Tavoitteena johtoryhmän uudistaminen ja vastuiden selkiinnyttäminen − myös liiketoiminta-alueiden johtamisrakenteita halutaan yksinkertaistaa

 

Osana yhtiön kilpailukyvyn ja ketteryyden kehittämistä VTT suunnittelee johtamisrakenteeseen muutoksia. Johtoryhmää halutaan uudistaa ja selkiinnyttää vastuita. Suunnitelmissa on myös liiketoiminta-alueiden johtamisrakenteiden yksinkertaistaminen. Liiketoiminta-alueiden johtamismuutoksilla pyritään rakenteiden selkeyteen, päätöksenteon nopeuttamiseen ja toiminnan ketteryyteen sekä suuntaamaan panostuksia enemmän asiakastyöhön ja tutkimukseen. Suunnitellut muutokset eivät koske tutkimusta, jonka toiminta säilyy entisellään. Asiakastyön painoarvoa halutaan korostaa entisestään.

"Yhtiömme on tällä hetkellä mielenkiintoisessa vaiheessa, joten juuri nyt toimintatapoihimme ja rakenteisiimme kannattaa kiinnittää huomiota. Nopeus, yksinkertaisuus, ketteryys ja vastuiden selkeys korostuvat. Näen, että suunnitellut johtamisrakenteen yksinkertaistamiseen tähtäävät muutokset vievät yhtiötä eteenpäin. Meillä on hyvät tuotteet, kovatasoinen ja osaava henkilökunta. Pystymme entistä parempaan tulokseen ja vaikuttavuuteen, josta hyötyvät asiakkaat ja koko yhteiskunta. Kun siihen lisätään vahva asiakastyö, suunnitelluilla muutoksilla aikaansaadaan hyvä vaikutus", sanoo toimitusjohtaja Antti Vasara.

Käytännössä suunnitelmat merkitsevät sitä, että johtoryhmän vastuualueita täsmennetään.

Johtoryhmään suunniteltujen muutosten osana talous- ja hallintovastuut yhdistettäisiin omaksi uudeksi vastuualueekseen. Tähän tehtävään haetaan uutta vetäjää. Älykäs teollisuus- ja energiajärjestelmät -liiketoiminta-alueen vetäjä Jouko Suokas siirtyy syksyllä eläkkeelle ja hänelle haetaan seuraaja. Samalla myös Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut -liiketoiminta-alueen vetäjän paikka vapautuu haettavaksi osana tehtävänkiertoa ja liiketoiminta-alueen uudistamista. Henkilöstöjohtaja Riitta Tolvanen siirtyy syksyllä eläkkeelle ja hänelle haetaan seuraajaa.

Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut -liiketoiminta-alueen vetäjän Petri Kalliokosken, tieteellisen johtajan Anne-Christine Ritschkoffin ja viestintäjohtaja Olli Ernvallin tehtävät ja vastuut säilyvät entisellään. Anu Vaari jatkaa johtoryhmässä henkilöstön edustajana.

VTT:n johtoryhmän ohella myös liiketoiminta-alueiden johtamisrakennetta suunnitellaan kevennettäväksi. Tavoitteena on selkeyttää rakennetta, poistaa päällekkäisyyksiä ja nopeuttaa päätöksentekoa. Suunnitellut muutokset eivät koske tutkimustehtäviä ja -projekteja, jotka jatkuvat häiriintymättä.

Suunnitellut muutokset koskevat seuraavia liiketoiminta-alueen tehtäviä: liiketoiminnan operatiivinen johtaja, asiakasjohtaja, liiketoiminnan kehitysjohtaja, tutkimusalueen päällikkö, liiketoiminnan kehityspäällikkö sekä tieteellisen johtajan alaisuudessa olevat johtajatehtävät.

Suunnitelluilla muutoksilla saadaan vauhtia liiketoimintasuunnitelmien toteuttamiseen, parannetaan asiakashallintaa sekä tuodaan tutkimusalueet osaksi liiketoiminta-alueiden johtoryhmiä.

Suunnitelluilla muutoksilla voi olla henkilöstövaikutuksia, joten yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen on tarpeen.

Toteutuessaan suunnitellut liiketoiminta-alueiden johtamisrakenteen keventämisen henkilöstövaikutukset jäisivät arviolta alle kymmeneen henkilöön, joista mahdollisimman monelle pyritään tarjoamaan uusia tehtäviä VTT:n sisällä.