Sign In

VTT suunnittelee kvantitatiivisen biologian ja bioinformatiikan tutkimuksesta luopumista

15.11.2013

Tutkimusaiheet eivät kuulu VTT:n painopistealueisiin

VTT:n keväällä tehdyssä toiminnan fokusoinnissa pyrittiin lääketieteeseen läheisesti liittyvien kvantitatiivisen biologian ja bioinformatiikan tutkimusaiheiden siirtämiseen Suomen molekyylilääketieteen instituutin yhteyteen. Siirto ei ole toteutumassa suunnitellusti.

Ihmisen verestä mitattavien aineenvaihduntatuotteiden analytiikka ja tähän liittyvän bioinformatiikan tutkimusaiheet eivät kuulu VTT:n painopistealueisiin.

VTT on lähettänyt henkilöstöjärjestöille yt-neuvottelukutsun, joka koskee kvantitatiivisen biologian ja bioinformatiikan tutkimuksen piirissä työskentelevää 20 työntekijää. VTT:n arvio on, että alle 10 työsopimusta irtisanotaan, minkä lisäksi määräaikaisia työsopimuksia ei jatketa.

Ota yhteyttä