Sign In

VTT täsmentää lausunnonanto-ohjeistustaan oikeusasiamiehen linjausten mukaan

26.1.2012

 

Eduskunnan oikeusasiamies on pyytänyt VTT:ltä selvitystä 31.1.2012 mennessä toimenpiteistään tutkijan sananvapautta koskevassa asiassa. Oikeusasiamiehen ratkaisussa lähdetään siitä, että VTT ajantasaistaa ohjeistuksensa. Lisäksi VTT:n tulee ilmoittaa, mihin korjaaviin toimenpiteisiin VTT on ryhtynyt sananvapauden loukkaamisen johdosta.

VTT suhtautuu oikeusasiamiehen huomautukseen vakavasti ja on aloittanut lausunnonantoa koskevan ohjeistuksensa tarkentamisen erillisessä työryhmässä, jossa on myös henkilöstön edustus. Sisällöltään ohjeistuksessa tullaan noudattamaan oikeusasiamiehen päätöksessä esiin tuotuja linjauksia ja painotetaan sananvapautta perusoikeutena. Työryhmän ehdotus käsitellään VTT:n yhteistoimintaelimessä, ja ohjeistus pyritään ottamaan käyttöön viimeistään 31.5.2012.

VTT pahoittelee tutkijoidensa sananvapauteen puuttumista. Tapahtumien johdosta tutkijalle annettu varoitus on mitätöity. 

Oikeusasiamiehen 15.12.2011 tekemä päätös.

Ota yhteyttä