Sign In

VTT täydentää selvitysmiehiään juridiikan asiantuntemuksella

16.3.2016

​Työoikeuden professori Seppo Koskinen Turun yliopistosta on nimitetty julkisuudessa esitetyn tiedevilppiepäilyn selvitysmieheksi. Hänen tehtävänään on  täydentää  vilppiepäilyjen selvitystä jo aiemmin nimitettyjen professori Ville-Petteri Mäkisen (South Australian Health & Medical Research Institute), emeritusprofessori Ilpo Huhtaniemen (Imperial College London) ja professori Jon Florholmenin (Institute Clinical Medicine, Norwegian Arctic  University) lisäksi.

Professori Koskisen esiselvityksessä annetaan aihepiirissä työskenneille tutkijoille ja muulle henkilöstölle mahdollisuus esittää kaikki hyvään tieteelliseen käytäntöön liittyvät epäilynsä.  Selvityksen perusteella saadaan näkemys siitä,  löytyykö  vielä sellaisia aiheita, joita ei ole avattu. VTT voi sen perusteella päättää edellyttääkö aihe  perusteellisempaa tutkimista.