Sign In

VTT tarjoaa ensimmäisenä Euroopassa u-koodipalvelua

18.6.2012

 
Internet of Things – konsepti tuo digimaailman ja reaalimaailman lähemmäs toisiaan

Internet of Things (IoT) – konsepti mahdollistaa esineiden, koneiden ja laitteiden välisen tiedonsiirron ja älykkään toiminnan. Tarkoituksena on luoda älykkäitä ympäristöjä yhdistämällä todellisia, digitaalisia ja virtuaalisia maailmoja. Allianssi edistää teknologioita ja ratkaisuja, jotka tekevät energian jakelun ja käytön, liikenteen, tuotteiden jakelun ja vähittäiskaupan, terveydenhuollon, rakennukset, kodit sekä kaupungit älykkäämmiksi. VTT on ensimmäisenä Euroopassa ottanut käyttöön universaalin u-koodipalvelimen, jonka avulla erilaista digitaalista tietoa voidaan helposti kytkeä esineisiin.

VTT pitää yllä Euroopan ensimmäistä u-koodipalvelinta. Japanissa kehitetyn u-koodin tarkoituksena on liittää tietoa tuotteista, paikoista, laitteista tai muista fyysisistä esineistä helposti käytettävällä tavalla itse esineisiin. U-koodin avulla voidaan jäljittää esimerkiksi yksittäisen tuotteen alkuperää tai laatua, ja liittää tuotteeseen huoltotiedot, historia tai sijainti. Esineisiin tai paikkoihin liitettyä tietoa voi helposti luoda ja lukea tavallisella älypuhelimella sekä selata luotuja objekteja nettiselainta käyttäen.

U-koodi on alun perin Japanin Ubiquitous Identification Centren (uID) kehittämä. uID:n pääkehittäjä ja alan pioneeri professori Sakamura Tokion yliopistosta on maailman johtava toimija esineiden ja paikkojen yksikäsitteisen koodaamisen sekä automaattisen tunnistuksen ja siihen liittyvän ydinteknologioiden kehittämisessä. U-koodi on keksintö, joka on usean Japanissa kehitetyn ja käyttöönotetun IoT -sovellutuksen takana. Ubiquitous identification – teknologia mahdollistaa u-koodilla merkittyjen esineiden yksikäsitteisen tunnistuksen kaikkialla maailmassa. Sovellusalueita voivat olla mitkä tahansa kohteet, joihin voidaan liittää tunniste ja tietoa.

Ubiquitous Identification Center on tehnyt ensimmäisenä yhteistyösopimuksen 18.6.2012 käynnistetyn European Internet of Things – allianssin kanssa. EU-komissio ja Tekes tukevat EU:n ja Japanin yhteistyötä. VTT on allianssin perustajajäsen.

EIoT (European Internet of Things) – allianssin tarkoituksena on edistää maiden ja järjestöjen välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua, joka koskee universaalia tietojenkäsittelyä ja IoT – tutkimusta. Allianssi on itsenäinen, voittoa tavoittelematon eurooppalainen sidosryhmien yhdistys. Yksi sen päätavoitteista on tutkia IoT:hen liittyviä teknologioita käytännön sovellutusten kehittämiseksi. VTT etsii parhaillaan yhteistyökumppaneita universaaliin tunnistukseen, koodausteknologioihin ja IoT -tutkimuksen kaupalliseen hyödyntämiseen.

The European Internet of Things -allianssi käynnistetään 18.6.2012 IoT – avajaisviikolla Venetsiassa.