Sign In

VTT tarjoaa teoriaa ja valmennusta tulevaisuuden osaajille

14.6.2010

Uusi trainee-ohjelma edistää teknisen ja kaupallisen innovaatiojohtamisen valmiuksia

Teknisten ja kaupallisten alojen osaajille suunnattu VTT:n uusi työelämälähtöinen innovaatiojohtamisen trainee-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden liiketoiminta- ja innovaatio-osaamisen kehittämiseen haasteellisissa kansainvälisissä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tehtävissä. Ohjelman tavoitteena on kasvattaa osallistujien osaamista ja työkokemusta sekä kehittää Suomen elinkeinoelämän tarvitsemia laaja-alaisia teknologiaosaajia.

Innovaatiojohtamisen trainee-ohjelma yhdistää käytännön työtehtäviä ja monipuolista teorialähtöistä valmennusta tavoitteena kehittää uudenlaista osaamista Suomen elinkeinoelämään. - Trainee-ohjelman keskeisenä tavoitteena on Suomessa tehtävän korkealaatuisen tutkimuksen kaupallistaminen. Toisena keskeisenä tavoitteena on kehittää Suomen teollisuudelle tutkimus- ja kehitystyön sekä markkinoinnin rajapintojen osaajia, joita Suomen elinkeinoelämä tarvitsee menestyäkseen globaalissa kilpailussa, kertoo VTT:n Asiakasratkaisut-toiminnon toimialajohtaja Jouko Suokas.

Trainee-ohjelma alkoi toukokuussa 2010 ja siinä on mukana kuusitoista traineeta. Ohjelma koostuu noin kahdeksan kuukauden kokopäiväisestä työskentelystä VTT:n Asiakasratkaisut, IP Business, Konsernipalvelut sekä Tutkimus ja kehitys -toiminnoissa. Traineet työskentelevät esimerkiksi VTT:n kansainvälisen toiminnan, tutkimus- ja innovaatiopalveluiden sekä palvelutuotannon kehittämistehtävissä, business intelligence- sekä liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmien kehitystehtävissä.

Trainee-ohjelman eri tehtävät muodostavat kokonaisvaltaisen ketjun yritysstrategian ja liiketoimintasuunnitelman laadinnasta käytännön myyntityöhön. Monipuolista valmennusta ohjelmaan sisältyy 20 päivän verran muun muassa teknologia- ja innovaatiojohtamisesta, myynnistä ja markkinoinnista, strategiatyöstä ja teknologian kaupallistamisesta.

- Olemme erittäin tyytyväisiä trainee-ohjelman herättämään kiinnostukseen ja siihen, että olemme saaneet joukkoomme kuusitoista erinomaista osaajaa, Jouko Suokas jatkaa.

Innovaatiojohtamisen trainee-ohjelma on suunnattu vastavalmistuneille ja uusista uramahdollisuuksista kiinnostuneille henkilöille. Se on toteutettu yhdessä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien (ELY) ja TalentGate Oy:n kanssa.

VTT on useiden viimeaikaisten tutkimusten mukaan suosittu työnantaja. Universumin työnantajakuvatutkimuksessa VTT sai tunnustusta tekniikan alan opiskelijoiden suosituimpana työnantajana. T-Median Työnantajakuva 2010 -tutkimuksessa VTT oli kuudenneksi suosituin työnantaja työelämässä olevien korkeakoulutettujen joukossa.

VTT:llä panostetaan jatkuvasti tulevaisuuden osaajien ammatilliseen kehittymiseen. Tänäkin kesänä VTT tarjoaa kesätyöpaikan noin 80 opiskelijalle. Lisäksi läpi vuoden VTT:llä työskentelee kymmeniä diplomityöntekijöitä. Meneillään on myös muun muassa kansainvälinen VTT Graduate School -tohtoriohjelma.

 

 

Ota yhteyttä