Sign In

VTT testaa taloudellisen ajon ja liikennetiedon opastuspalveluita Oulun seudulla

13.1.2010

 

VTT etsii 200 autonkuljettajaa testaamaan Oulun seudulla matkapuhelimella välitettäviä opastus- ja tietopalveluita. Tutkimuksessa keskitytään taloudellisen ajamisen opastuksen, liikennetiedon ja ylinopeusvaroitusten vaikutusten selvittämiseen. Tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota testikuljettajien tietosuojaan.

Oulun seudulla tehtävillä kenttäkokeilla tutkitaan matkapuhelinten ja navigaattorien sekä niiden kautta tarjottavien palvelujen vaikutuksia liikenteessä. Opastus- ja tietopalvelujen vaikutuksia tutkitaan turvallisuuden, ympäristön, käytettävyyden, liikkuvuuden ja liikenteen tehokkuuden näkökulmista. Kenttäkokeita järjestetään kahdeksassa maassa, ja testaamiseen osallistuu yhteensä 3 000 henkilöä.

Testikäyttäjät jaetaan kolmeen ryhmään, joille annetaan käyttöön erilaiset versiot tutkittavista sovelluksista. Testattavana on kaksi palvelua.

EC-Toolsin DRIVECO Personal -palvelu on matkapuhelimissa toimiva ajotapaopastin ja automaattinen ajopäiväkirja, joka kerää tietoa auton polttoaineenkulutuksesta ja opastaa taloudelliseen ajotapaan. Tiedonkeruu tapahtuu matkapuhelimen satelliittipaikannuksen ja ajoneuvoon asennettavan erillisen laitteen avulla. Laite lähettää tietoja matkapuhelimeen ja edelleen palvelun internetpalvelimelle.

Logican LATIS-palvelu kertoo mm. tiesäästä, liikenteen häiriöistä, nopeusrajoituksista ja varoittaa tarvittaessa ylinopeudesta.

Palvelut käynnistyvät automaattisesti langattoman yhteyden kautta, kun käyttäjän matkapuhelin on autoon asennetun laitteen lähellä.

Testattavat palvelut on kehitetty palvelemaan pelkästään laitteiden käyttäjien tarpeita, eikä niitä käytetä liikenteen valvontaan. Testikuljettajien henkilö- ja tietosuoja varmistetaan huolellisesti tutkimuksen aikana ja sen jälkeenkin.

Tutkimussyistä ajon aikaista tietoa rekisteröidään mm. ajoneuvojen hetkittäisestä nopeudesta, sijainnista ja polttoaineen kulutuksesta. Samalla selvitetään kerättävän ajotiedon hyödyntämismahdollisuuksia seudullisessa liikennetutkimuksessa. Palveluiden vaikutuksia tutkitaan vertaamalla keskenään ajotavasta rekisteröitäviä tietoja sekä palvelua käytettäessä että ilman sitä. Vertailua tehdään sekä henkilöittäin että eri testiryhmien välillä.

Testikuljettajaksi voi ilmoittautua tutkimuksen internetsivuilla (www.telefot.eu/oulufot). Testikuljettajalla tulee olla käytettävissään joko bensiini- tai dieselkäyttöinen henkilöauto. Bensiinikäyttöisen auton tulee olla vuosimallia 2001 tai sitä uudempi ja dieselkäyttöisen vuosimallia 2004 tai sitä uudempi. Lisäksi testaajalla tulee olla käytössään testattavien palvelujen kanssa yhteensopiva Nokian N- tai E-sarjan älypuhelin. Median edustajille järjestetään pyynnöstä erillinen testattavien palvelujen esittely.

Oulun seudulla toteutettava tutkimus on osa nelivuotista VTT:n koordinoimaa EU-rahoitteista TeleFOT-tutkimusprojektia (www.telefot.eu). Tutkimuksen ohessa selvitetään kerättävän ajotiedon hyödyntämismahdollisuuksia seudullisessa liikennetutkimuksessa. Tutkimuksen rahoittamiseen osallistuvat myös Oulun kaupunki ja Oulun seutu sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Ota yhteyttä