Sign In

VTT tukee kanadalaisia tutkimusorganisaatioita suuressa biojalostamoprojektissa

23.9.2016

​​

VTT ja Bioénergie La Tuque (BELT) ovat allekirjoittaneet 13.10.2016 yhteistyösopimuksen, joka tähtää hakkuujätteitä raaka-aineenaan käyttävän biojalostamon asentamiseen. 
 
FPInnovationsin ja BELTin yhteistyöstä alkunsa saaneen projektin tarkoituksena on tuottaa vuosittain yli 200 miljoonaa ​litraa biodieseliä hakkuujätteen jalostamisella. Tämän vihreän energian pitäisi kuljetusalalla korvata uusiutumattomat polttoaineet, mikä johtaisi vuositasolla arviolta 575 000 tonnin vähennykseen hiilidioksidipäästöissä.

Projektin myötä alueelle odotetaan myös syntyvän lähes 500 suoraa ja epäsuoraa työpaikkaa. Viime kädessä projektin tähtäimessä on houkutella merkittäviä kumppaneita investoimaan kaupalliseen laitokseen. 
 
Biomassaraaka-aineen korjaus- ja arviointimenetelmät ovat erilaiset kuin Suomessa. VTT kutsuttiin konsortion jäseneksi arvioimaan tietoaineistoa ja tarjoamaan asiantuntijuutta projektin käyttöön.  
 
Projektin arvo VTT:lle on 192 000 euroa, ja työ valmistuu vuoteen 2018 mennessä.

 
Ota yhteyttä