Sign In

VTT tutkii kuluttajien ostokäyttäytymistä liiketunnistuksen ja silmänliikekameran avulla

14.4.2015

Yhteistyöhankkeessa kartoitetaan asiakkaiden liikkumista ja katseen kohdistumista näitä tarkoituksia varten luoduilla kameroilla myymäläympäristössä. Kun kameroista saatua tietoa yhdistetään esimerkiksi paikallissäästä tai tehdyistä ostoksista kertovaan tietoon, syntyy aiempaa tarkempi näkemys asiakkaan ostokäyttäytymisen muodostumisesta.  Hanke toteutetaan Suutarilan Siwassa huhtikuussa.

VTT on käynnistänyt Suomen Lähikaupan, Sinebrychoffin, Forecan ja Aalto-yliopiston kanssa hankkeen, jossa kartoitetaan kuluttajien ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä myymäläympäristössä. Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten myymälätilassa olevat herätteet vaikuttavat kuluttajiin ja tunnistaa erilaisia kaupassakävijätyyppejä.

Tutkijat ottavat huhtikuussa Suutarilan Siwassa käyttöön sekä ihmisvirran liikkumista seuraavat syvyyskamerat että vapaaehtoisille asiakkaille annettavat silmänliikekamerat. Kameroilla seurataan, miten ihmiset liikkuvat myymälässä ja mihin asioihin katse kiinnittyy. Saatua tietoa yhdistetään Forecan paikallissäädataan sekä lähikaupan ostosdataan.

"Silmänliikekameralla ja ihmisvirtaa seuraavalla syvyyskameralla saadaan tarkkaa tietoa siitä, mihin myymälässä on pysähdytty ja mihin katse on kiinnittynyt. Lisäksi haastattelemme kävijöitä ja kartoitamme heidän kokemustaan ostotapahtumasta", VTT:n tutkija Katri Grenman kertoo.

Kuluttajien käyttäytymistä on perinteisesti selvitetty haastattelu- tai kyselytutkimuksilla, joissa kuluttajat itse kertovat käyttäytymisestään. VTT:n kehittämän teknologian avulla saadaan tietoa myös tiedostamattomista katseen kohdistuksista ja liikkeistä.

"Ymmärtämällä asiakkaiden käyttäytymistä syvällisemmin pystymme kehittämään myymäläympäristöämme siten, että se palvelee asiakkaitamme entistä paremmin", sanoo seniorimarkkinointipäällikkö Satu Puumala Suomen Lähikaupasta.

Asiakkaiden liikkeitä seuraavat syvyyskamerat muodostavat tilasta kolmiulotteisen mallin, jonka avulla tietokone laskee tilassa olevien ihmisten paikan ja pituuden. Esimerkiksi kasvoja ei tekniikalla pysty tunnistamaan.

Silmänliikelasit ovat tavallisia silmälaseja muistuttava päälle puettava laite, joka tallentaa videokuvaa henkilön näkemästä näkymästä. Silmien liikkeitä seuraavien kameroiden, matemaattisen mallinnuksen ja reaaliaikaisen signaalinkäsittelyn avulla saadaan videokuvan näkymään lisättyä henkilön katseen kohteen osoittava kursori. Tämän tiedon perusteella voidaan myöhemmin tarkastella katseen ja huomion siirtymistä näkymässä ja analysoida kuluttajien huomion kiinnittymistä erilaisiin kohteisiin myymälässä.

Sinebrychoff, Part of the Carlsberg Group
Kati Ijäs , Consumer Insight & Development Manager
Puh. 09 2949 9626, kati.ijas@sff.fi

Suomen Lähikauppa Oy
Satu Puumala, Senior Marketing Manager
Puh. 040-670 7120, satu.puumala@lahikauppa.fi