Sign In

VTT: Uutta tutkimustietoa flavonoidien syöpää ehkäisevistä vaikutuksista

13.1.2009

 
Tutkimustulokset edistävät syövän lääkekehitystä

VTT:n, Turun yliopiston ja Suomen Syöpäinstituutin Säätiön tutkijat ovat löytäneet uutta tietoa flavonoidien vaikutuksista syöpäsoluihin. Tutkimustulokset voivat selittää, miksi eräillä flavonoideilla on syöpäsolujen kasvua hillitsevä ominaisuus. Flavonoidit ovat mm. marjoissa, vihanneksissa ja hedelmissä esiintyviä yhdisteitä joilla usein on terveyttä edistäviä vaikutuksia. Tutkimustulokset on julkistettu 2.6.2009 Carcinogenesis-lehdessä.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan eräiden flavonoidien, kuten kversetiinin ja lykopeenin, runsas saanti ravinnosta saattaa pienentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Lisäksi useiden flavonoidien on osoitettu toimivan vapaiden radikaalien estoaineina ja näin omaavan viruksia tuhoavia sekä tulehduksia ja syöpää ehkäiseviä vaikutuksia. Näistä seikoista huolimatta flavonoidien solunsisäiset vaikutukset ovat vielä pääosin tuntemattomia.

Tutkimuksessa VTT:n erikoistutkijan, dosentti Marko Kallion johtama tutkimusryhmä etsi uusia solujakautumiseen vaikuttavia luonnonyhdisteitä yli 1500 yhdisteen joukosta. Tehokkain tunnistettu yhdiste oli fisetiini-niminen flavonoidi, jota on mm. marjoissa, hedelmissä ja punaviinissä.

Tutkimusryhmä havaitsi fisetiinin estävän syöpäsolun normaalin jakautumisen ja tuottavan kromosomitason virheitä lisäten syöpäsolujen kuolemaa. Tutkimusryhmä osoitti myös, että fisetiinin aiheuttamat solujaon virheet ovat seurausta Aurora-B -kinaasin normaalin toiminnan estymisestä syöpäsolujen sisällä. Tämä löytö on merkittävä, sillä Aurora-B on keskeinen solujaon säätelijä ja siten tärkeä uusien syöpälääkkeiden kehityskohde useassa lääkeyrityksessä.

Käynnissä olevissa jatkokokeissa dosentti Kallion ryhmä pyrkii selvittämään, voidaanko fisetiinin syöpäsoluja tuhoavaa vaikutusta tehostaa ja onko yhdiste korkeina pitoisuuksina haitallinen normaaleille soluille.

Flavonoidit ovat kasvikunnan tuotteissa kuten marjoissa, vihanneksissa ja hedelmissä esiintyviä yhdisteitä, joilla on todettu olevan positiivisia terveysvaikutuksia. Kasvit kehittävät flavonoideja suojellakseen itseään muun muassa sienitauteja ja bakteereja vastaan. Flavonoidien päälähteet suomalaisessa ruokavaliossa ovat sipuli, marjat, tee ja omenat.

Ota yhteyttä