Sign In

VTT vauhdittaa uusien Smart City -ratkaisujen yhteentoimivuutta ja markkinoita

18.2.2016

Digitaalisuus levittäytyy kiihtyvää vauhtia kaupunkiympäristön jokaiseen kolkkaan: ajoneuvoihin, tieverkostoon, energiaverkkoihin, rakennuksiin, turvallisuusjärjestelmiin sekä vesi- ja jätehuoltoon. Smart City -ratkaisut tarjoavat kaupungeille mahdollisuuden sujuvoittaa prosesseja, säästää kustannuksia ja kuroa kiinni julkisen sektorin alijäämää. Lisäksi ne tarjoavat uudenlaisia tapoja edistää yritystoiminnan kehittymistä, aktivoida kaupunkilaisia sekä kestävämpiä, ympäristötietoisempia toimintatapoja.

Vaikka potentiaali on valtava, Smart City -ratkaisut ovat tällä hetkellä sirpaloituneet. Kaupungit ja toimialasektorit, kuten liikenne, rakennettu ympäristö ja energia, toimivat erillisinä toisistaan. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa innovaatiot eivät leviä kaupunkien ja sektoreiden välillä eivätkä markkinat pääse kasvamaan täysimääräisesti.

VTT:n Smart City -yhteentoimivuusympäristö (Interoperability Environment for Smart Cities (InterCity)) -projekti vauhdittaa ja konseptoi sektoreiden sekä kaupunkien välistä yhteentoimivuusympäristöä ja -markkinoita Suomessa.

Kohti uusia toimintamalleja ja markkinoita

Yhteentoimivuus ei ole vain tekninen ongelma, vaan erityisen tärkeässä roolissa on eri toimijoiden välinen yhteistyö, esimerkiksi hankintamallien yhtenäistäminen ja tuotteiden yhteentoimivuuden varmistaminen. Projektin keskeisenä tavoitteena on haastaa toimijakenttä miettimään uudenlaisia toimintamalleja, jotka vauhdittavat usean tilaajan ja toimittajan markkinoita.

"Ratkaisujen yhteentoimivuus niin kaupunkien kuin eri sektoreiden välillä edistää älykkäiden järjestelmien ja palvelujen leviämistä. Markkinoiden kasvu tekee uusista ratkaisuista myös edullisempia. Projektissa selvitetään konkreettisten pilottihankkeiden avulla, mitkä ovat Smart City -ratkaisujen leviämisen esteet ja miten yhteentoimivuutta voidaan edistää", toteaa projektin ohjausryhmän puheenjohtaja, kehityspäällikkö Pauli Välimäki Tampereen kaupungilta. Konkreettisia esimerkkejä ovat liikenneruuhkien reaaliaikainen tilannekuva, liikkumisen älykkäät palvelut, digitaaliset kaupunkimallit ja sähköinen rakennuslupa sekä ympäristön kuten ilman- ja vedenlaadun mittausalustat.

Hanke alkoi joulukuussa 2014 ja päättyy marraskuussa 2016, ja rahoittajina toimivat Tampereen kaupunki, Liikennevirasto, ympäristöministeriö sekä Tekes. Lisäksi hankkeeseen osallistuu laaja joukko kotimaisia kaupunkeja ja yrityksiä, jotka ovat mukana kehittämässä uusia toimintamalleja.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen tulokset: http://www.vtt.fi/sites/InterCity/raportit-ja-julkaisut

Blogikirjoitus: Smart City tulee – kohti yhteentoimivia järjestelmiä vai toimittajaloukkua? 

Ota yhteyttä