Sign In

VTT vauhdittaa vaahtorainausteknologian kaupallistamista

20.4.2015

Yritykset voivat vaahtoteknologian avulla saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä paperin- ja kartonginvalmistuksessa sekä laajentaa luonnonkuitupohjaisten, kierrätettävien ja yhä kevyempien tuotteiden valikoimaa. Parhaimmillaan tuotteita voidaan keventää 15 – 25 %. VTT on yhdessä kansainvälisen teollisuuskonsortion kanssa käynnistänyt 3,6 miljoonan euron projektin, jolla edistetään teknologian kaupallistamista.
 

Vaahtorainausprosessissa vesi-kuituseokseen sekoitetaan huomattava määrä ilmaa pieninä kuplina. Tämä parantaa paperi- ja kartonkituotteiden ominaisuuksia ja lisää raaka-aine- ja energiatehokkuutta. Teknologian avulla voidaan myös valmistaa huokoisia, kevyitä ja tasaisia tuotteita kuten kuitukankaita ja eristeitä.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n koordinoiman hankkeen tavoitteena on nopeuttaa teknologian siirtoa tuotantomittakaavaan. 2,5 vuotta kestävän hankkeen aikana selvitetään muun muassa, millaisin muutoksin nykyiset paperi- ja kartonkikoneet voidaan muuntaa vaahtorainaukseen soveltuviksi. Hanke tukee Euroopan vähähiiliseen resurssitehokkuuteen liittyvää tavoitetta sekä kansallista biotalousklusterin tutkimusstrategiaa, jonka tavoitteena on muun muassa kehittää älykkäitä ja resursseja säästäviä tuotantoteknologioita.
 

Pilot-kokeista kohti teollista mittakaavaa

Helmikuussa 2015 alkanut hanke on jatkoa kehitystyölle, joka alkoi Finnish Bioeconomy Cluster FIBICin tutkimusohjelmissa 2000-luvun lopulla. VTT:n Jyväskylän kuitutuotteiden pilot-mittakaavan tutkimusympäristö muutettiin vaahtorainaukseen soveltuvaksi Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella vuosina 2012–2013.

VTT on yhdessä suur- ja pk-yritysten kanssa toteuttanut tutkimusympäristöissään useita kokeita, joissa on todennettu teknologian edut ja kartoitettu uusia tuotesovelluksia. Joitakin tuotteita voidaan keventää jopa 15 – 25 %, ja viimeisimmät kokeet ennustavat noin 20 %:n vähennystä paperinvalmistuksen kuivatuskustannuksiin. Yritysten mielenkiinto vaahtorainausteknologiaan on kasvanut kokeissa saatujen hyvien kokemusten myötä.

"Valmetissa uskomme vaahtorainaukseen ja sen tuomiin uusiin mahdollisuuksiin asiakkaillemme. Tutkimme parhaillaan vaahtorainauksen sovellusmahdollisuuksia sekä VTT:llä että koelaitoksellamme Jyväskylässä", kertoo Valmetin teknologiajohtaja Sami Anttilainen.
 

Laaja kansainvälinen teollisuuskonsortio

Hanke on herättänyt laajaa kiinnostusta. Sen päätoteuttaja on VTT, ja kumppaneina ovat seuraavat 20 yritystä Suomesta, Pohjois-Amerikasta, Euroopasta ja Aasiasta: Albany International, BillerudKorsnäs, Domtar Paper Company LLC, International Paper Company, Irving Paper Limited, Kemira, Kimberly-Clark Corporation, Kuraray Europe, Lenzing Aktiengesellschaft, Metsä Board, Moorim SP, Pixact, Sappi, Smurfit Kappa Group, Sofidel S.P.A., Stora Enso, Sulzer Pumps Finland, UPM-Kymmene, Valmet ja Wetend Technologies.

Projektin aloituspalaveri järjestettiin Jyväskylässä 5.3.2015. "On hienoa nähdä näin monta innovatiivista yritystä työskentelemässä yhdessä vaahtoteknologian eteenpäinviemiseksi. Hanke vahvistaa entisestään VTT:n ja Keski-Suomen asemaa kuitutuotteiden ja biotalouden johtavana osaamiskeskittymänä sekä luo uskoa, että tekemämme pitkäaikainen paperin- ja kartonginvalmistuksen kehitystyö on yrityksille arvokasta" toteaa projektin vetäjä, VTT:n johtava tutkija Harri Kiiskinen.

Projekti on saanut miljoonan euron rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastolta Keski-Suomen liiton kautta. 

VTT yhteistyökumppaneineen esittelee vaahtoteknologiaa TAPPIn järjestämässä seminaarissa Atlantassa 22.4.2015

 

Lisätietoa:

  • Teknologiaan ja sen etuihin voi tutustua tarkemmin ForestTech-sivustolla: www.foresttech.fi

 

Mediamateriaali:

 

Lataa kuva 1

 

​Lataa kuva 2 

Kuvan tallennus hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä + Save picture as.