Sign In

Wihurin rahastolta huomattava palkinto Merja Penttilälle

10.10.2012

Wihurin kansainvälisten palkintojen rahaston hallitus on antanut 150 000 euron palkinnon tutkimusprofessori Merja Penttilälle hänen ansioistaan teollisen biotekniikan alalla. Palkinto luovutettiin Wihurin palkintojen ja apurahojen jakotilaisuudessa Finlandia-talossa 9.10.2012.

Wihurin kansainvälinen palkinto on myönnetty ensimmäisen kerran vuonna 1958 Rolf Nevanlinnalle. Merja Penttilä on nimekkään palkintolistan 17. palkittu.

VTT:llä pitkään työskennellyt Penttilä nimitettiin vuonna 1999 biotekniikan tutkimusprofessoriksi. Hänen erikoisalaansa ovat teollinen biotekniikka ja erityisesti mikrobien käyttö entsyymien, kemikaalien ja polttoaineiden tuottamisessa geenitekniikan ja metabolianmuokkauksen avulla. Hänellä on merkittävän laaja tausta biojalostukseen ja uusiutuvien luonnonvarojen – etenkin lignoselluloosan hyödyntämiseen liittyvässä biotekniikassa.

Eri mantereilla sukkuloiva Penttilä arvostaa sitä, että on voinut olla alusta alkaen voinut luoda kansainvälisiä yhteyksiä VTT:n tutkimushankkeisiin. ”VTT on työympäristö, jossa on vapautta viedä välillä rohkeitakin ajatuksia eteenpäin. On arvokasta työskennellä yhdessä kollegojen kanssa, joilla on intoa ja tahtoa saada asiat onnistumaan”, hän sanoo.

Finlandia-talon juhlapuheessaan Merja Penttilä toi esiin maailman megahaasteet ja suunnanmuutoksen välttämättömyyden. ”Käytämme Suomessa metsäbiomassaa energianlähteenä ja kehitämme siitä myös tekstiilikuituja ja nanoselluloosaa. Biotalous voisi kuitenkin olla Suomessa tulevaisuudessa paljon enemmän ja monimuotoisempaa. Biotalouden ei myöskään tarvitse perustua vain metsäbiomassaan ja suuriin raaka-ainemääriin ja tuotantovolyymeihin vaan myös erikoistuotteisiin ja osaamisesta syntyviin keksintöihin”, Penttilä sanoi puheessaan. ”On aika päättää, haluaako Suomi olla biotalouden etulinjassa”, hän toteaa.