Sign In

Yhdistetyt kuljetukset ovat kasvavaa liiketoimintaa EU:ssa

3.5.2010

Suurten toimijoiden yhteistyötä tarvitaan

Yhdistetyt kuljetukset eli EU-termein intermodaalikuljetukset ovat kilpailukykyinen vaihtoehto tiekuljetuksille, sillä ne tarjoavat luotettavia ja kustannustehokkaita kuljetuksia ympäristöystävällisesti. Esimerkiksi kontteja voidaan kustannustehokkaasti ja ympäristöä säästäen kuljettaa suurimman osan maakuljetusmatkasta junissa. Yhdistetyn kuljetuspalvelun käynnistäminen uudessa liikennekäytävässä tai uudella reitillä on kuitenkin haaste. Liiketoimintamalli on tärkeä. Toimitusketjulla on oltava selkeä johtaja, mikä ei nykyisin ole itsestään selvää toimitusketjujen hallinnassa. VTT:n mukaan suurten toimijoiden yhteistyötä tarvitaan (metsä-, metalliteollisuus, kauppa), sillä tavaraliikenteen logistiikan kehittäminen on ensisijaisesti teollisuuden tehtävä.

EU haluaa edistää yhdistettyjä kuljetuksia Euroopassa. Ajureina ovat teiden ruuhkautuminen ja kasvavassa määrin hiilidioksidijalanjälki. VTT on ollut mukana EU:n PROMIT-hankkeessa (Promoting Innovative Intermodal Freight Transport), jonka tavoitteena on ollut tukea yhdistettyjen kuljetusten eli intermodaalin tavaraliikenteen teknologioiden ja prosessien kehittämistä, erityisesti innovaatioita ja parhaita käytäntöjä. Hankkeessa koottiin, yhdistettiin ja levitettiin jo olemassa olevaa tutkimustietoa ja aloitteita synergian luomiseksi ja tutkimustulosten käyttöönottamiseksi

PROMITissa löydettiin Euroopasta 64 yhdistettyjen kuljetusten ”parasta käytäntöä”. Yksityiskohtaisessa tarkastelussa olivat Volvo, Hupac, Kuehne + Nagel ja DB-Schenker, jotka johtavat palveluita, mutta niillä on eri asema intermodaalisessa palveluverkossa. Volvo on teollinen loppuasiakas, HUPAC rautatieoperaattori, Kuehne + Nagel logistiikkapalvelujen tuottaja ja DB-Schenker sekä logistiikkapalvelujen tuottaja että rautatieoperaattori.

Volvon tehtaat sijaitsevat periferisesti suhteessa sekä raaka-aineisiin että asiakkaisiin. Kuljetusten tehokkuus on ratkaisevaa etäisyyden kompensoimiseksi. Volvon tapauksessa intermodaalijärjestelmän hyötyjä ovat luotettavuus (yli 95 %), ympäristöystävällisyys ja joustavuus volyymien suhteen.

StoraEnso on puolestaan kehittänyt uuden intermodaalisen järjestelmän paperirullien ja -lavojen toimituksiin. StoraEnsolla on itsellään järjestelmään tarvittavat rahtimäärät. Uutta järjestelmässä ovat ohjausjärjestelmä, räätälöidyt kontit, konttien automaattinen lataus tehtailla, konttien käsittely terminaaleissa ja nopea horisontaalinen lastaus ja purku. Sataman lastausjärjestelmä on uusi innovaatio, jossa tuotteet siirretään kuljetusvälineestä suoraan suuryksikköön ilman välivarastointia.

Sveitsin liikennepolitiikka perustuu selkeään tavoitteeseen siirtää kuljetuksia maanteiltä rautateille ja tulokset osoittavat liikennepolitiikan mahdollisuudet. Taustalla on suojautuminen tavarakuljetusten kielteisiltä vaikutuksilta. Sveitsiläinen Cargo Domino -järjestelmä osoittaa, että myös lyhyillä etäisyyksillä yhdistetyt kuljetukset ovat mahdollisia. Järjestelmä perustuu vaakasiirtoon, ja se käyttää erityisiä kontteja, autoja ja vaunuja. Liikenne käyttää olemassa olevaa infrastruktuuria.

Intermodaaliterminaalien rahoituksessa ei ole eurooppalaista käytäntöä. Joka maassa on erilainen rahoitusjärjestelmä. Saksassa taloudellinen tuki terminaalin rakentamiselle on edistänyt uusien terminaalien rakentamista ja edellytyksiä lisätä liikennettä ja palveluja. Tuki voi olla enintään 85 % investoinnista sisältäen maanhankinnan, tarvittavan infrastruktuurin, rakennukset, varusteet ja suunnittelun kustannukset. Taustalla on ajatus, että yhdistettyjen kuljetusten terminaali on osa julkista infrastruktuuria. Toinen trendi on satamien ja terminaalien integrointi Pohjois-Saksassa.

Lähes kaikki EU-maat tukevat tavarakuljetuksien siirtoa maanteiltä rautateille ja vesiliikenteeseen. Eniten tukitoimia on suunnattu rautatieinvestointeihin ja yhteyksiin, terminaaleihin, käsittelylaitteisiin, sisävesiyhteyksiin ja vesiliikenteen IT-järjestelmiin. Verotuksellisesti yhdistettyjä kuljetuksia on tuettu ratamaksujen alennuksilla, nouto- ja jakelukuljetusten verovapauksilla ja kuljetuksissa käytettyjen ajoneuvojen tai yksiköiden veronpalautuksilla. Lainsäädännössä on annettu poikkeuksia viikonlopun ajorajoituksiin ja enimmäispainoihin.

Haasteista huolimatta yhdistetyt kuljetukset ovat olleet eräs nopeimmin kasvavista logistiikan ja kuljetusten liiketoiminta-alueista kautta maailman.

Projektin nettisivut

Ota yhteyttä