Sign In

Yritykset kaupallistavat VTT:n mittauslaitteistot miniatyrisoivaa teknologiaa

13.5.2014

VTT kehitti yritysten kanssa pienikokoisia, älykkäitä optisia mittauslaitteita muun muassa ajoneuvojen moottorien optimointiin, ympäristöpäästöjen vähentämiseen ja valvontaan sekä lääkeaineiden laadunvarmistukseen. Tekesin rahoittamassa FABRY-tutkimusprojektissa tähdättiin VTT:n kehittämän teknologian hyödyntämiseen ja tuotteiden kaupallistamiseen kansainvälisillä markkinoilla. Tähän mennessä yrityksistä kaksi − Rikola Oy ja irlantilainen InnoPharma Labs − ovat lanseeranneet omat tuotteensa. VTT:n teknologian avulla kokonainen mittauslaboratorio voidaan miniatyrisoida pienen anturin kokoon.

Alun perin VTT kehitti optista mittausteknologiaa ja siihen liittyviä mikromekaanisia Fabry-Perot-interferometri-komponentteja polttoaineen koostumuksen mittaustarpeisiin. Teknologialla on kuitenkin runsaasti muitakin sovellusmahdollisuuksia. Kahdeksan yritystä osallistui Tekesin rahoittamaan FABRY-tutkimusprojektiin kehittämään ja hyödyntämään optista mittausteknologiaa ja uusia tuotteita.

Yrityksistä viisi käynnisti projektin aikana oman VTT:n teknologiaan pohjautuvan tuotekehitysprojektinsa. Tähän mennessä kaksi yritystä on lanseerannut uuden tuotteen markkinoille: Rikola Oy valmistaa ja myy maailman pienintä hyperspektrikameraa, jolla voidaan esimerkiksi kartoittaa maanviljelysalueiden lannoitus- ja kastelutarpeet automaattisista lennokeista. Irlantilainen InnoPharma Labs valmistaa lääketeollisuudelle Eyemap-kameroita, jolla voidaan nopeasti varmentaa lääkeaineet ja niiden jakauma tabletissa.

VTT on myös perustamassa teknologiaan pohjautuvan spin-off-yrityksen, jonka toiminnan odotetaan käynnistyvän toukokuussa 2014.

”Uuden liiketoiminnan lisäksi uudella optisella mittausteknologialla on työllistäviä vaikutuksia. Pitkällä tähtäyksellä Suomeen voi syntyä kymmeniä tai peräti satoja uusia työpaikkoja”, arvioi projektin koordinaattori, erikoistutkija Jarkko Antila VTT:stä.

VTT:n koordinoimaan FABRY-projektiin (Spectroscopic sensor devices based on novel FABRY-Perot interferometers) osallistuivat vuosina 2011−2014 Continental Automotive SAS Ranskasta (autoteollisuuden nestemittaukset, onboard-anturi; SICK GmbH Saksasta (teollisuuden vaativat kaasumittaukset); InnoPharma Labs Irlannista (farmasiateollisuuden lääkeainevalmistuksen automaattinen laadunvalvonta ja kontrollointi); Ocean Optics USA:sta (optinen spektroskopia ja Raman-spektroskopia); Murata Electronics Suomesta (autoteollisuuden anturivalmistus); Rikola Ltd. Oy Suomesta (maanviljelysalueiden spektrikuvantaminen, spektrometrimoduulien valmistus); Okmetic Oyj Suomesta (korkealaatuisten piikiekkojen kehitys ja valmistus optisiin anturisovelluksiin) sekä VTT Memsfab Oy (MEMS-komponenttien valmistus).

 

Fabry-Perot-interferometri

Jo 1800-luvun lopussa keksitty optinen mittausperiaate on varsinkin astronomiassa paljon käytetty tekniikka. Kalliilla tieteellisillä instrumenteilla voidaan mitata valosta aineille ominaisia spektriviivoja ja näin saada tietoa kohteen koostumuksesta. VTT yhdisti teknologian ja mikromekaniikan (MEMS), jolloin tuloksena syntyi huokea, erittäin pieni ja säädettävä spektrisuodin. Tällä tavoin kokonainen mittauslaboratorio voidaan miniatyrisoida pienen anturin kokoon.

 

MEDIAMATERIAALI

Kuva 1: Projektissa toteutettuja vaativia peilirakenteita teollisuusmittauksiin (Kuva: Aapo Varpula)

Kuva 2: Säädettäviä MEMS-pohjaisia spektrisuotimia (Kuva: Anna Rissanen)

 

 

Ota yhteyttä