Sign In

Yrityksissä tarvitaan sekä että -johtamista

9.12.2010

Väitöstutkimus innovaatiojohtamisen vaatimuksista

Yritykset eivät uudistu vain kehittämällä toimintaansa, tuotteitaan ja palveluitaan olemassa olevaa tietämystä hyödyntäen. Yritysten tulee myös samanaikaisesti ja samassa organisaatiorakenteessa pystyä luomaan uutta kokeilemalla sekä uutta tietämystä että uusia ratkaisuja.

Näitä molempia innovaatiotyyppejä korostavaa tapaa kutsutaan kaksikätiseksi uusiutumiseksi. VTT:n erikoistutkija Tiina Apilo on 15.12. tarkastettavassa väitöstyössään kehittänyt yrityksen jatkuvan uusiutumisen mallin innovaatiojohtamisen vaatimusten pohjalta.

Tässä jatkuvan uusiutumisen mallissa olemassa olevaa tehokkaasti hyödyntävä ja uutta luova lähestymistapa muodostavat uusiutumisen ytimen innovaatioprosessin alkupäässä. Innovaatioprosessin toteutusvaihe jatkuu näillä molemmilla yhteisenä. Lisäksi mallissa keskeisessä osassa ovat organisaation jatkuvan yhteisen ymmärryksen muodostaminen tavoitetilasta sekä organisaation ja innovaatioverkoston osaaminen ja resurssit.

Apilo tarkasteli väitöstutkimuksessaan erityisesti yrityksen innovaatiotoiminnalle asetettuja vaatimuksia kahdessa hankkeessa, joissa ensimmäisessä kehitettiin innovaatiojohtamisen järjestelmää ja toisessa innovaatiostrategiaprosessia. Tapausyrityksen innovaatiojohtamisen järjestelmää verrattiin lisäksi monitapaustutkimuksessa neljän muun yrityksen vastaavaan järjestelmään. Näiden tunnistettujen vaatimusten pohjalta Apilo rakensi yrityksen jatkuvan uusiutumisen mallin.

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä yritysten jatkuvasta uusiutumisesta eli kilpailuedun tavoittelusta yrityksessä innovaatioiden avulla. Laaja innovaatiomääritelmä kattaa tuote- ja palveluinnovaatioiden lisäksi esimerkiksi liiketoimintamalli-, johtamis- ja organisaatioinnovaatiot.

Diplomi-insinööri Tiina Apilon väitöskirja A model for corporate renewal. Requirements for innovation management kuuluu tuotantotalouden alaan. Väitöstilaisuus pidetään keskiviikkona 15.12 klo 12 lähtien Lappeenrannan teknillisen yliopiston salissa 1382.

Väitöskirja verkossa: /Documents/2010_P750.pdf