Sign In

Yritys:Lähde mukaan automatisoimaan sisälogistiikkaa!

3.10.2018

​EU:n tukema L4MS (Logistics for Manufacturing SMEs) -kiihdytysohjelma vauhdittaa pk-teollisuuden tehtaiden automatisointia ja robotiikkaa. Suomalaisia pk-yrityksiä kannustetaan hakemaan mukaan ohjelmaan, jossa kehityshankkeille on luvassa pääomavapaata tukea lähes 250 000 €.

L4MS:n tavoitteena on auttaa valmistavan teollisuuden pk-sektoria automatisoimaan tehtaiden sisälogistiikkaa robotiikan ja tekoälyn avulla 10 kertaa nopeammin ja edullisemmin kuin nykyään. Myös automaatiotoimittajia, järjestelmäintegraattoreita ja robotiikkavalmistajia kannustetaan hakemaan mukaan.

Ohjelmassa kehitetään sisälogistiikkaa yhdessä Open Innovation Platform for Logistics (OPIL) –IoT-alustan sekä 3D-simulaation avulla. Yritykset saavat teknisen tuen lisäksi mentorointia liiketoimintamallien kehittämiseen, henkilöstön koulutukseen ja jatkorahoitusmahdollisuuksia ohjelman aikana. L4MS on VTT:n koordinoima kolmivuotinen hanke.

L4MS tarjoaa seuraavia palveluita mukaan päässeille:

  • Verkostoitumista kansainvälisten järjestelmäintegraattoreiden ja robotiikkavalmistajien kanssa
  • Rahoitusta enintään 250 000 euroa/kehityshanke
  • Testausympäristön (Suomessa VTT)
  • Tukea liiketoiminnan ja uusien palvelumallien kehitykseen
  • Alan huippuosaajia uusimpien logistiikkavälitteisten automaatioratkaisujen käyttöönottoon
  • Koulutusta työntekijöiden uudelleenkoulutukseen
  • Rahoitusmahdollisuuksia uusien liiketoiminta- ja palvelumallien kehittämiseen 

Miten haet mukaan?

L4MS:ään haetaan mukaan valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten lisäksi automaatiotoimittajia, järjestelmäintegraattoreita ja robotiikkavalmistajia. Myös tutkimuslaitokset ja korkeakoulut voivat lähteä mukaan. L4MS auttaa tarvittaessa löytämään sopivat kumppanit yrityksen hankkeeseen mukaan. Hakemukset lähetetään osoitteessa l4ms.eu. Kansainvälisen projektin pääkieli on englanti.

Kolmivaiheisen projektin aikana hankkeet voivat saada 250 000 euroa pääomavapaata tukea, jolla rahoitetaan pilottihankkeen tutkimustyötä. Alkuvaiheessa hankkeet saavat alkupääomaa 3000 € joka käytetään kehityshankkeen määrittelyyn. Potentiaalisimmat hankkeet pääsevät toiseen, puoli vuotta kestävään vaiheeseen, jossa kehitetään pk-yritykselle uusi sisälogistiikkaratkaisu OPIL:in avulla.

Haku on tarkoitettu ensisijaisesti pk- ja mid-cap -yrityksille, jotka haluavat kasvaa nopeasti ja kehittää t&k-toimintaa. Myös automaatiotoimittajia, robotiikkavalmistajia ja järjestelmäintegraattoreita ja tutkimuslaitoksia kannustetaan hakemaan mukaan.

Hae mukaan L4MS Open Call:iin (pääkieli englanti) viimeistään 31.11.2018.

Seuraa Twitterissä: @L4MS_EU ja Linkedinissä L4MS
#L4MS

 

Lisätietoja:

 

VTT tiedote 4.12.2018

https://www.vtt.fi/medialle/uutiset/tehdaslogistiikan-automatisoinnista-euroopan-pk-teollisuudelle-uusi-digiloikka 

Ota yhteyttä