Sign In

Yritys, lähde mukaan automatisoimaan sisälogistiikkaa

29.8.2019

EU:n tukema L4MS (Logistics for Manufacturing SMEs) -kiihdytysohjelma vauhdittaa pk-teollisuuden tehtaiden sisälogistiikan automatisointia robotiikan avulla. Suomalaisia pk-yrityksiä kannustetaan hakemaan mukaan ohjelmaan, jossa kehityshankkeille on luvassa pääomavapaata tukea lähes 250 000 euroa.

L4MS:n tavoitteena on auttaa valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä automatisoimaan tehtaiden sisälogistiikkaa. Mobiilirobottien asennusaikaa ja kustannuksia pyritään alentamaan IoT-alustan sekä 3D-simulaattorin avulla. Myös automaatiotoimittajia, järjestelmäintegraattoreita, robotiikkavalmistajia ja alan tutkimuslaitoksia kannustetaan hakemaan mukaan.

Sisälogistiikan automatisointi liiketoiminnan uudistajana

L4MS tarjoaa yritysten käyttöön Open Innovation Platform for Logistics (OPIL) -IoT alustan, johon yritys voi kytkeä tehtaan eri toimintoja, kuten mobiilirobotteja, sensoreita tai toiminnanohjausjärjestelmiä. Tehtaan suunniteltu ratkaisu mallinnetaan 3D-simulaattorilla (Visual Components), joka mahdollistaa logistiikkaratkaisun virtuaalisen testauksen ennen lopullista ostopäätöstä. Tavoitteena on muuttaa tehtaiden toimintaympäristö joustavaksi, kustannustehokkaaksi ja reagoivaksi logistiikkajärjestelmäksi.

Lue lisää vuoden 2018 Open Call voittajista

Yritykset saavat teknisen tuen lisäksi mentorointia liiketoimintamallien kehittämiseen, henkilöstön koulutukseen ja jatkorahoitusmahdollisuuksia ohjelman aikana. L4MS on VTT:n koordinoima kolmivuotinen hanke.

Mukaan päässeille yrityksille on tarjolla  

  • Verkostoitumista kansainvälisten järjestelmäintegraattoreiden ja robotiikkavalmistajien kanssa
  • Rahoitusta enintään 250 000 euroa/kehityshanke
  • Testausympäristön (Suomessa VTT)
  • Tukea liiketoiminnan ja uusien palvelumallien kehitykseen
  • Alan huippuosaajia uusimpien logistiikkavälitteisten automaatioratkaisujen käyttöönottoon
  • Koulutusta työntekijöiden uudelleenkoulutukseen
  • Rahoitusmahdollisuuksia uusien liiketoiminta- ja palvelumallien kehittämiseen 

     

Miten haet mukaan?

 

L4MS-ohjelmaan haetaan 2-3 partnerin tiimeissä, joista yhden on oltava valmistavan teollisuuden pk-yritys. Automaatiotoimittajat, järjestelmiä integroivat, robotiikkavalmistajat, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut voivat hakea mukaan. L4MS auttaa tarvittaessa yksittäisiä hakijoita löytämään kumppaniyrityksiä joko Suomesta tai EU-jäsenmaista. Kansainvälisen projektin pääkieli on englanti.

Kolmivaiheisen projektin aikana tiimit voivat saada maksimissaan 250 000 euroa pääomavapaata tukea, jolla rahoitetaan pilottihankkeen tutkimustyötä ja siihen liittyviä kustannuksia. Alkuvaiheessa hankkeet saavat alkupääomaa
3 000 €, joka käytetään kehityshankkeen määrittelyyn. Kuusi hanketta pääsee toiseen, puoli vuotta kestävään vaiheeseen, jossa kehitetään pk-yritykselle uusi sisälogistiikkaratkaisu OPIL:in avulla.

 

L4MS Open Call  1.9.-31.11.2019

 

Lisätietoa:

KUTSU 5.9.
Yritys! Tervetuloa Tampereen RobotDay -tapahtumaan 5.9.2019

 

VTT tiedote 4.12.2018

https://www.vtt.fi/medialle/uutiset/tehdaslogistiikan-automatisoinnista-euroopan-pk-teollisuudelle-uusi-digiloikka 

 

Seuraa Twitterissä: @L4MS_EU ja Linkedinissä L4MS
#L4MS

Ota yhteyttä