Sign In

Yrityskauppa on mahdollisuus uuteen liiketoimintaan

13.1.2009

 

VTT ja Turun kauppakorkeakoulu (TSE) ovat käynnistäneet tutkimuksen, jossa kehitetään työkaluja yritysjärjestelyjen onnistuneeseen hallintaan. Yritysjärjestelyt ovat usein mahdollisuus uuden liiketoiminnan synnyttämiseen. Hankkeessa tutkitaan miten yritykset voivat parhaiten toteuttaa yrityskaupan strategisesti päätöksenteosta integrointiin siten, että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Hankkeessa kehitetään menetelmiä, jotka soveltuvat uuden liiketoiminnan synnyttämiseen yritysjärjestelyjen avulla ja muutoksen hallintaan. Lisäksi kehitetään työkaluja strategisen päätöksenteon tueksi. Nämä mallit tukevat uuden liiketoiminnan synnyttämistä sekä yritysjärjestelyn ja muutoksen hallintaa koko yritysjärjestelyn aikana. Yritysjärjestelyjen ajanjakso alkaa markkinoiden ja teknologian kehityksen tuomien mahdollisuuksien tunnistamisesta ja päättyy liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen.

–Uuteen liiketoimintaan siirtyminen ja yrityskauppa ovat aina hyppy tuntemattomaan, jonka seurauksena yritys joutuu kohtamaan useita päätöksentekoon liittyviä epävarmuuksia. Yrityskauppojen onnistunut läpivienti ja yrityksien integrointi on erittäin haastavaa. Liiketoiminnan uudistaminen on kuitenkin avain pitkän aikavälin menestymiseen. Talouskriisi toi mukanaan haasteita, mutta myös paljon uusia mahdollisuuksia, muistuttaa projektipäällikkö Tuija Luoma.

Viimeisen vuosikymmenen aikana yritysjärjestelyjen ja uuden liiketoiminnan synnyttämisen välinen yhteys on tullut keskeisemmäksi. Yritysjärjestelyt toimivat yhtenä strategisena selviytymistapana muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Tällaisessa ympäristössä innovointiin liittyvät aloitteet, tieto ja näkymät voivat tulla mistä tahansa maailmassa, yrityksen sisältä tai ulkoa. Yritysjärjestelyt ja niiden onnistunut läpivienti on kuitenkin erittäin haastavaa.

Managing the M&A process – From opportunities to new business creation - hanke kuuluu laajempaan Tekesin Liito – Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen -ohjelmaan. Hanke toteutetaan monitieteellisessä tutkijaryhmässä, johon kuuluu talous- ja liiketaloustieteiden, yritysjärjestelyjen ja teknologia T&K:n asiantuntijoita. Hanke päättyy joulukuussa 2010.

Lisätietoja hankkeesta löytyy www-sivuilta http://www.vtt.fi/sites/manmap/.

Ota yhteyttä