Sign In

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan varovaisuus ja julkisen tutkimusrahoituksen leikkaukset näkyvät VTT:n tuloksessa

1.4.2015

Liikevaihto supistui 10 %, kokonaistulos tappiollinen

VTT:n toiminnan kannattavuus heikkeni edellisestä vuodesta. Toiminnan operatiivinen tulos jäi 7,3 milj. euroa tappiolliseksi (2013: 2,5 milj. euroa tappiollinen). VTT:n tilauskanta oli vuoden lopussa tyydyttävällä tasolla ollen 144 milj. euroa (2013: 170 milj. euroa). VTT:n asiakaskunnassa näkyy nyt kuitenkin positiivisia signaaleja.

VTT:n liikevaihto oli 256 milj. euroa vuonna 2014. Edellisvuoteen verrattuna liikevaihto supistui 10 %. Liikevaihdon supistuminen jatkui erityisesti kotimaan yksityisellä sektorilla. VTT:n kotimaan yksityisen sektorin tutkimuspalvelujen kysyntä on ollut laskussa viimeiset viisi vuotta. Menestys julkisten rahoittajien kanssa yhdistettynä pieneen kansainvälisen toiminnan kasvuun ovat aikaisemmin osin kompensoineet menetettyä kotimaan tutkimusvolyymiä. Vuoden 2014 osalta myös julkisen tutkimusrahoituksen leikkaukset näkyivät VTT toiminnan volyymissä. Esimerkiksi Tekes-rahoitus pieneni edellisestä vuodesta n. 20 %.

VTT:n toiminnan ulkopuoliset tuotot olivat yhteensä 163 milj. euroa (2013: 190 milj. euroa), josta tuotot kotimaiselta yksityiseltä sektorilta olivat 41 milj. euroa (53 milj. euroa) ja julkiselta sektorilta 71 milj. euroa (85 milj. euroa). Julkisen sektorin tuotoista 45 milj. euroa (58 milj. euroa) oli Tekesiltä. Tuotot ulkomailta olivat kokonaisuudessaan 52 milj. euroa (53 milj. euroa), josta EU-tuottoja 30 milj. euroa (31 milj. euroa). Valtion budjettirahoituksen käyttö oli viime vuonna 88 milj. euroa (89 milj. euroa). VTT:n maksullisen toiminnan kannattavuus oli selvästi positiivinen ja tyydyttävällä tasolla.

VTT sopeutti toimintaansa muuttuvaan markkina- ja taloustilanteeseen karsimalla kuluja. Tämä näkyi mm. henkilöstövähennyksinä. VTT:llä työskenteli vuoden lopussa 2 609 henkeä eli 12 % vähemmän kuin edellisvuonna. Syksyn ja loppuvuoden aikana toteutetut säästö- ja sopeutustoimenpiteet toivat hieman parannusta taloudelliseen lopputulokseen.

"T&K-toiminnan julkisen rahoituksen pienentäminen on vaikuttanut innovaatiotoiminnan aktiivisuustasoon, ja leikkaukset ovat kohdistuneet myös VTT:hen. Lisäksi teollisuuden rakennemuutos, investointien hidastuminen ja pääomituksen puute ovat tuoneet varovaisuutta T&K-toimintaan ja innovaatioiden hyödyntämiseen. Suuntaamme tulevaisuuteen entistä tehokkaammassa organisaatiomuodossa. VTT:stä tuli osakeyhtiö vuoden 2015 alusta ja Mittatekniikan keskus MIKES yhdistyi VTT:hen. VTT ei muutu innovaatiotoimijana, mutta yhtiömuoto mahdollistaa aiempaa joustavamman toiminnan. Asiakaskunnassamme on positiivisia signaaleja, ja on syntynyt uusia merkityksellisiä avauksia," arvioi VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori vuotta 2014 sekä näkymiä vuodelle 2015.