Sign In

Väitös: Tieteistarinoista apua tulevaisuuden teknologian suunnitteluun

2.2.2015

VTT:n tutkija, TaM Tiina Kymäläinen on tutkinut verkkoon kytkettävien laitteiden käyttökokemusta. Tuloksena syntyi prototyyppejä ja tieteisfiktiotarinoita.

Aalto-yliopistossa 4.2. väittelevä Tiina Kymäläinen on tutkinut esineiden internetin käyttökokemukseen perustuva kehitystyötä. Hän tarkasteli erityisesti ihmisten itse luomia teknisiä järjestelmiä, niin sanottuja tee-se-itse -teknologisia ekologioita, jotka sijoittuvat kotiin ja vapaa-aikaan. Laitteet voivat olla esimerkiksi lamppuja, kodinkoneita, musiikki-instrumentteja, kehon sensoreita, ajastamia ja lämpömittareita.

Tutkimuksessa toteutettiin yhteistyössä käyttäjien kanssa neljä prototyyppiä, joissa hyödynnettiin esineiden internet -teknologioita. Suunnittelukohteita olivat älykäs vanhusten hoivaympäristö, kehitysvammaisille ja ikääntyville suunnatut musiikkiterapia- ja virikeympäristöt sekä harrastesuunnittelijoiden sisustustyökalu.

Tutkija kuvaa tutkimuksessaan toteutettujen prototyyppien käyttökokemukseen liittyviä löydöksiä tieteisfiktiotarinoiden muodossa. Menetelmää kutsutaan tieteisfiktioprototypoinniksi.

"Tulevaisuuden käyttöympäristöihin sijoittuvat tieteisfiktiotarinat kuvaavat, miltä esineiden internet näyttää ja tuntuu. Ne syventyvät myös siihen, mikä on tutkittujen teknologisten ekologioiden merkitys ihmisille arjen käyttökokemuksena."

Kymäläisen väitöstutkimus edistää esineiden internetin käyttökokemuksen tutkimusta ja ekologista suunnittelua. 

"Suurissa tutkimusprojekteissa rakennetut prototyypit ovat usein teknologiavetoisia. Siksi ne voivat jäädä vajavaisiksi ekologia- ja käyttökokemuskuvaustensa osalta. Tieteisfiktioprototypointi mahdollistaa hyvin perustellun, tutkimukseen perustuvan tulevaisuuden teknologiasuunnittelun", hän sanoo.

Tieteisfiktioiden etuna on erityisesti se, että niillä voi kuvata ymmärrettävästi sellaisia tutkimuskohteita, jotka ovat vasta kehitteillä.

Väitöskirja "Science Fiction Prototypes as Design Outcome of Research" tarkastetaan Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa keskiviikkona 4.2. klo 12, Mediakeskus Lumeen Sampo-salissa, os. Hämeentie 135 C, Helsinki.