Sign In

VTT ja japanilainen tutkimusorganisaatio AIST sopivat yhteistyön jatkosta

10.3.2016

VTT ja National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen 9. maaliskuuta Tokiossa.

Sopimuksellaan tutkimusorganisaatiot tähtäävät muun muassa yhteisiin teknologiahankkeisiin ja tutkijavaihtoon.

Yhteistyötä tehdään erityisesti ICT:ssä, energiassa ja  biotaloudessa.

Esimerkiksi kolmivuotisessa METESE (Meaningful Technologies for Seniors – Safety, Comfort and Joy) -hankkeessa tutkitaan ikäteknologian yhteiskehittämistä ja käyttöönottoa suomalaisissa ja japanilaisissa hoivaorganisaatioissa, miten ikäihmisille tarkoitettujen ict-pohjaisten sovellusten käyttöönotto parantaa hoivapalveluita niin kotona kuin palvelutalossa vaikkapa avustajarobotin avulla.

VTT on tehnyt AISTin kanssa yhteistyötä vuodesta 2006 asti.

Sopimus on viisivuotinen. Sopimuksen allekirjoittivat VTT:n tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff ja AISTin Senior Vice President, Dr. Toshihiko Kanayama Suomen ja Japanin välisen tiede- ja teknologiayhteistyösopimuksen seurantakokouksen yhteydessä Tokiossa.

AIST on Japanin merkittävin teknologisen tutkimuksen instituutti julkisella sektorilla ja erityisesti soveltavalla puolella kuten VTT:kin.