Sign In

VTT:ltä teknologiaa ehkäisemään ikääntyvien kaatumisia

26.5.2015

VTT on kehittänyt kaatumisriskin arviointimenetelmiä ehkäisemään ikääntyvien kaatumisia. Menetelmät voivat toimia esimerkiksi osana helppokäyttöistä kännykkäsovellusta, joka varoittaa käyttäjäänsä kohonneesta kaatumisriskistä tämän liikkuessa.

Kiihtyvyysanturipohjainen kaatumisriskin arviointi perustuu anturilla kerättävään tietoon ihmisen liikkumisesta, esimerkiksi kävelystä.

VTT on kehittänyt myös kyselysovelluksen, joka toimii selaimella eli on alustariippumaton. Kyselyn sisältöä voi muokata tarpeen mukaan.

Menetelmiä voidaan hyödyntää esimerkiksi seuraavilla eri tavoilla.

Käyttäjä voi joko itse selvittää kaatumisriskinsä täyttämällä ensin lyhyen kyselytestin kännykällä tai tabletilla ja tekemällä sitten lyhyen tasapainotestin, jossa hänellä on kännykkä tai erillinen mittari (kiihtyvyysanturi) taskussaan. Testin jälkeen sovellus antaa lisätietoja käyttäjän kaatumisriskistä ja mahdollisista riskitekijöistä, joihin kannattaisi kiinnittää huomiota. Sovellus myös suosittelee jatkotoimenpiteitä, esimerkiksi kehottaa olemaan yhteydessä hoitohenkilökuntaan.

Käyttäjä voi myös pitää kännykkää taskussaan mittaamassa liikettä. Jos liikkumisessa tapahtuu muutoksia, jotka viittaavat kohonneeseen kaatumisriskiin, sovellus ilmoittaa siitä käyttäjälle.

Vaihtoehtoisesti kotihoitaja voi täyttää kaatumisriskikyselyn asiakkaan kanssa yhdessä ja teettää hänellä lyhyen tasapainotestin niin, että tällä on kiihtyvyysanturi taskussa tai erillisessä vyössä kiinnitettynä. Testin jälkeen kiihtyvyysanturin näyttämä tulos yhdistetään kyselytestiin, jolloin sovellus antaa lisätietoja kaatumisriskistä ja mahdollisista riskitekijöistä ja ehdottaa ennaltaehkäiseviä toimia.

Kuluttajan ulottuville menetelmiä hyödyntävän työkalun arvioidaan saapuvan parin vuoden kuluessa, kun sovellus on kaupallistettu.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy kehitti kaatumisen arviointimenetelmiä kansainvälisessä, osittain Tekesin rahoittamassa Ageing in Balance -hankkeessa, joka päättyi tänä keväänä. Loppukäyttäjät ovat olleet tiiviisti mukana kehitystyössä esittämällä mielipiteitään koko hankkeen ajan.

Kehitetyn teknologian avulla voidaan edistää ihmisen omaa roolia kaatumisten ennaltaehkäisyssä ja toimintakyvyn säilyttämisessä.

Iäkkäiden kaatumistapaturmista eniten yhteiskunnalle aiheuttavat kustannuksia lonkkamurtumat.  Esimerkiksi vuonna 2011 Suomessa oli 6101 lonkkamurtumapotilasta, joista yhden lonkkamurtuman aiheuttamat kustannukset (sisältäen laitoshoidon ja avohoidon) olivat keskimäärin n. 30 000 euroa seurantavuoden aikana.

Projektin nettisivut: http://aib.vtt.fi