Sign In

VTT:stä Manufacturing Performance Days 2015 -kongressin strateginen partneri

9.3.2015

Manufacturing Performance Days 2015 tiedottaa

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy toimii valmistavalle teollisuudelle suunnatun Manufacturing Performance Days 2015 -kongressin strategisena partnerina.  MPD2015-kongressi järjestetään kesäkuussa Tampereella viidennen kerran, ja se kerää yhteen yli 500 teollisuuden, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen edustajaa keskustelemaan valmistavan teollisuuden ajankohtaisista kysymyksistä.

Yksi MPD2015:n keskeisistä aiheista on Industry 4.0, jonka avainsanoja ovat teollinen internet, digitalisaatio ja asioiden internet (Internet of Things). Kongressi keskustelee aidosta kilpailukyvystä, kasvusta ja työpaikkojen palauttamisesta Eurooppaan samoin kuin joustavasta, kysyntävaihtelut ja riskit kestävästä valmistuksesta.

- Meille on luontevaa lähteä MPD2015:n strategiseksi partneriksi, koska kongressin teema osuu VTT:n strategian ytimeen.  Kärkiohjelmamme For Industry työskentelee samojen kysymysten parissa, jotka ovat tämän kongressin asialistalla, sanoo ohjelmapäällikkö Risto Kuivanen VTT:ltä.

For Industry -ohjelman avainteknologioita ovat teollinen internet, ainetta lisäävä valmistus, automaatio ja robotiikka sekä tuotteisiin ja järjestelmiin sulautettu äly. Ohjelman tavoitteena on kehittää laaja-alaisesti hyödynnettäviä ja suomalaiselle pk-sektorille sovitettuja teknologioita, jotka lisäävät sektorin kilpailukykyä.  Ohjelma pohjautuu vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen.

Tämän ohella VTT on aktiivinen toimija EIT:n (European Institute of Innovation and Technology) temaattisissa innovaatioverkostoissa KICeissä (Knowledge and Innovation Communities), joiden tavoitteena on kouluttaa uusia yrittäjiä, kehittää ideoita uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminnan osaksi ja sitä kautta edistää Euroopan kilpailukykyä ja aktivoida taloutta. Parhaillaan on valmisteilla uusi eurooppalainen KIC ' Lisäarvoa tuova valmistava teollisuus' eli 'Added Value Manufacturing, AVM KIC', jonka suunnittelussa VTT on yhdessä muiden suomalaisten osapuolten kanssa vahvasti mukana. Suomalaisilla on erinomainen mahdollisuus päästä mukaan tulevaan KICiin vahvoina toimijoina.

VTT näkee, että MPD22015-kongressin osanottajissa on keskeisiä yhteistyökumppaneita sekä For Industry -ohjelmaan että Added Value Manufacturing  KIC -toimintaan. Tapahtuma on erinomainen tilaisuus lisätä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten ja tutkimuspartnerien verkottumista ja yhteistyötä VTT:lle tärkeällä sektorilla.

Lisätiedot MPD2015-kongressista www.mpdays.com