Sign In

Ydinvoimalaitosten seisminen turvallisuus paremmalle tasolle

7.5.2015

Maanjäristyksen pohjoismaiset asiantuntijat koolle Espooseen

Fukushiman onnettomuuden jälkeen ydinvoimalaitosten seisminen turvallisuus on tullut entistä tärkeämmäksi myös pohjoismaisilla ydinvoima-alueilla. VTT kehittää yhdessä pohjoismaisten toimijoiden kanssa uusia menetelmiä maanjäristyskuormien ennakointiin Fennoskandiassa.


Maanjäristyksistä mitattu, lähdemallinnukseen pohjautuva tieto on harvinaista vakailla manneralueilla. VTT järjestää 8. toukokuuta pohjoismaisille toimijoille yhteisen tilaisuuden, jonka tavoitteena on tunnistaa ja jakaa tämäntyyppiseen tarkoitukseen sopiva pohjoismainen tieto keskenään.

Nyt alkavassa nelivuotisessa hankkeessa päivitetään myös nykyisiä maanjäristysten alkupisteiden mallinnusmenetelmiä ja kehitetään uusia keinoja maan liikkeiden simulointiin vakailla mannermaisilla alueilla, erityisesti Fennoskandian kilpialueella.

Kokemusperäisten havaintojen puute Fennoskandiassa tapahtuneiden voimakkaiden maanjäristysten lähialueen maan liikkeistä on vaikeuttanut ymmärrystä siitä, millaiset ovat mahdollisen ydinlaitoksen läheisyydessä tapahtuvan maanjäristyksen aiheuttamat kuormat, vaikka empiirinen tieto onkin analysoitu läpikotaisin. Viimeaikaisten laskentamenetelmien kehitysaskelien ansiosta on olemassa mahdollisuus muodostaa laskennallisia malleja, jotka antavat realistisia arvioita maanjäristysten aiheuttamasta kuormasta.

Projektin asiantutkijaverkosto keskittyy matalan seismisyyden alueisiin Pohjoismaissa ja vahvistaa entisestään yhteistyötä VTT:n ja Uppsalan yliopiston välillä maanjäristysten alkupisteiden mallintamisen alueella.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n projektipartnereita ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Uppsalan yliopisto, GEUS Geological Survey of Denmark ja Pohjoismaiden johtava tekniikan alan konsulttiyritys ÅF. Hankkeen rahoittajana on NKS Nordic Nuclear Safety Research.

Hankkeen pidemmän aikavälin tavoitteena on laajentaa yhteistyö kattamaan myös Baltian maat.

Projektin tulokset tarjoavat taustatietoa ydinlaitosten turvallisuusarvioita varten, mutta ne ovat merkityksellisiä myös ydinjätteiden loppusijoituspaikoille. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös kansallisen ydinturvallisuusohjelman (SAFIR2018) NEST-projektissa.

"Potential of numerical methods to supplement empirical earthquake observations" -workshop eli "Laskennallisten menetelmien mahdollisuudet empiiristen maanjäristyshavaintojen täydentämisessä" järjestetään 8.5. klo 10–13 Espoossa, os. Tekniikantie 1, Otaniemi.

Ohjelma: http://events.vtt.fi/event/n81zq