Sign In

Yhdyskuntajäte soveltuu design-tuotteisiin: Hautakynttilöistä valmistui Eero Aarnion muotoilema esine

7.9.2015

Teknologian tutkimuskeskus VTT osoitti, että yhdyskuntajäte soveltuu design-tuotteen materiaaliksi. Likaisista, käytetyistä hautakynttilöistä valmistettiin ReLight - Valosta valoa -projektissa korkealaatuista muovimateriaalia, josta valmistettiin koe-erä Eero Aarnion suunnitteleman Origo-valaisimen muotoisia avaimenperiä. 85 % avaimenperien muoviosista on hautausmailta kerättyä muovimateriaalia.

Vaikka sekajätteen muovin voi hyödyntää energiantuotannossa, on sen kierrättäminen materiaalina kuitenkin ympäristön ja materiaalitalouden kannalta tavoiteltavampi vaihtoehto.

Yhdyskuntajäte mielletään yleensä toisarvoisena materiaalina. ReLight-projekti osoitti, että siitä voidaan tehdä muovijaetta korkealaatuisten design-tuotteiden valmistusaineeksi. Kierrätysmateriaalin käyttäminen vahvistaa tulevaisuudessa design-tuotteidenkin brändiarvoa.

Raaka-aineeksi valittiin noen, parafiinin ja steariinin tahrimat hautakynttilät, jotka partiolaiset olivat keränneet Tampereen hautausmailta. Leirikoulurahoitusta keräävä Etelä-Hervannan 7B-luokka kutsuttiin VTT:lle lajittelemaan kuormaa ja tutustumaan samalla muovien tutkimus- ja kehitystyöhön sekä kierrätykseen.  VTT otti materiaalista talteen tietyt jakeet, puhdisti ja rouhi ne materiaaliseoksen sulavalmistusta varten. Demo-kappale toteutettiin Eero Aarnion Innoluxille suunnittelemasta Origo-kirkasvalolaitteen muotoisesta avaimenperästä. Ruiskuvalun toteutti Merocap yhdessä All-Plastin kanssa ja demokappaleen ideoinnin sekä design-avaimenperän kokoonpanon toteutti Innolux.

Lopputuloksena on avaimenperä, jonka muoviosat sisältävät 85 % hautausmailta kierrätettyä muovimateriaalia ja loput täyte- ja väriaineita. Avaimenperät ovat nähtävillä Habitare-messuilla osastolla 7k20.

"Hautakynttilöillä toteutettu demonstraatioprojekti onnistui hyvin, ja se luo pohjaa etsiä muita mahdollisia materiaalivirtoja ja monistaa hankkeessa kertynyttä tietotaitoa muovin kierrätysasteen nostamiseksi. Loppu on kiinni asenteesta ja halusta tehdä asiat ympäristön kannalta paremmin. Uskon, että kuluttajat arvostavat tuotteita, jotka ovat laadukkaita ja jotka sisältävät taidolla jalostettuja kierrätysmateriaaleja", toteaa VTT:n tutkija Satu Pasanen. 

"Tässä ennakkoluulottomassa projektissa onnistuttiin yhdistämään monta eettisesti hyvää asiaa. Haasteena on saada materiaali valo-ominaisuuksiltaan sopivaksi paljon materiaalia vaativiin valaisimiin. Kierrätysmateriaalin käyttö valaisinsovelluksessa vaatii vielä jatkokehitystä", toteaa Innolux-yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Jukka Jokiniemi.

Hautausmailla tonneittain käyttökelpoista muovijätettä

Hautausmailta kerättävä muovijae koostuu pääosin polyeteenitereftalaatista (PET) tai polypropeenista (PP). Joukossa voi olla pieniä määriä PVC:tä tai palonestoaineilla täytettyjä muovilaatuja. Materiaalit ovat eroteltavissa tehokkaasti teolliseen toimintaan soveltuviksi. Muovijakeen puhdistus on mahdollista tehdä esimerkiksi pelkästään lämpökäsittelyllä, jossa steariini- tai parafiinijäämät valutetaan rouheesta. Nokipartikkelit voidaan jättää lopputuotteeseen luomaan tuotteelle ilmettä, tai materiaali voidaan kevyesti värjätä partikkeleiden näkymisen estämiseksi.

Muovin kierrätyksessä on eduksi, jos muovijäte lajitellaan jo sen syntypaikalla. Kattavia tilastoja Suomen hautausmaiden muovijätemääristä ei ole, mutta VTT:n tutkijat saivat seuraavia tietoja seurakunnilta: Tampereen suurimmalla hautausmaalla syntyy muovijätettä 3400 – 6500 kg vuodessa. Kerättävien hautakynttilöiden määrät ovat suuret, esimerkiksi pelkästään Helsingin Hietaniemen hautausmaalta hautakynttilöitä kerätään vuosittain yli 200 000 kappaletta.

Tällä hetkellä lajiteltu muovijae päätyy hautausmailta energiakäyttöön, lasijae kaatopaikoille ja metallijae metallinkierrätykseen. Muovijätteen hyödyntäminen uusien tuotteiden raaka-aineena on vielä kokeiluvaiheessa.

Muovin osuus kaikesta sekajätteestä on keskimäärin 18 painoprosenttia, mikä tarkoittaa vuositasolla 32 kiloa muovijätettä jokaista suomalaista kohden. (Lähde: Ojala, Saana. Pirkanmaan Jätehuolto Oy "Muovipakkausten keräilykokeilu Pirkanmaalla", Muovi Plastics 2014)

Mediamateriaali:

​Kuva 1Kuva 2 ​Kuva 3
Kuva 4​Kuva 5

KUVATEKSTI. Käytetyistä hautakynttilöistä valmistettiin ReLight-projektissa korkeatasoista muovimateriaalia, josta valmistettiin koe-erä Eero Aarnion suunnittelemia Origo-avaimenperiä. Kuvat 1-4: VTT. Kuva 5: Innolux.

Ota yhteyttä