Sign In

MIDAS-hanke kehittää big datan käyttöä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvässä päätöksenteossa

24.5.2017

​​​​

Kansainvälisessä MIDAS-hankkeessa kehitetään palvelualustaa, joka mahdollistaa big datan laajemman käytön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvässä poliittisessa päätöksenteossa. Palvelualustan ja sen mahdollistamien tukijärjestelmien avulla päätöksentekijät voivat tarkastella ja ennakoida yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ja terveydentilan kehitystä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Suomesta hankkeessa ovat mukana Teknologian tutkimuskeskus VTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Oulun yliopisto. Lisäksi Oulun kaupunki tukee projektissa tehtävää työtä.

Hankkeen tavoitteena on osoittaa, millaisia mahdollisuuksia big data tarjoaa laaja-alaiseen tietoon perustuvaan päätöksentekoon, jos dataa voitaisiin käyttää vapaammin valtiollisella tasolla. Yksi projektin viidestä pilotista toteutetaan Suomessa.
Suomen pilotissa kehitettävä järjestelmä tukee nuorten mielenterveyden riskitekijöihin liittyvien palveluiden kohdentamista ja resursointiin liittyvää päätöksentekoa. Tietojen yhdistäminen ja hyödyntäminen on kansantaloudellisesti merkittävää erityisesti Suomessa, jossa potilastietojen ja väestöpohjaisten aineistojen keräämisellä on pitkät perinteet. Hanke tukee tulevaa sote-palvelumuutosta ja erityisesti massadatan ja omadatan (MyData) hyödyntämistä palvelujärjestelmän päätöksenteossa.

EU-rahoitteisen MIDAS (Meaningful Integration of Data Analytics and Services) -hankkeen kokonaisbudjetti on 4,5 Meur ja se kestää 4 vuotta. Hanketta koordinoi Ulsterin yliopisto ja Suomen lisäksi osallistujia on Espanjasta, Belgiasta, Englannista, Irlannista, Sloveniasta ja USA:sta. 
Ota yhteyttä
 
 
 

Lisätietoja:
MIDAS-hanke:
University of Ulster
Michaela Black, Head of School of Computing & Intelligent Systems
Puh. +44 7702 824268
mm.black@ulster.ac.uk

 
University of Ulster
Jonathan Wallace, Professor of Innovation, School of Computing 
Puh. +44 7974 724819
jg.wallace@ulster.ac.uk 

 
Suomen pilotti:Teknologian tutkimuskeskus VTT / Oulun yliopisto
Tutkimusprofessori Minna Pikkarainen
Puh. 040 753 9880
minna.pikkarainen@vtt.fi

 
Teknologian tutkimuskeskus VTT
Johtava tutkija Peter Ylén​
Puh. 040 507 7474
peter.ylen@vtt.fi