Sign In

Ratkaisuja arktisiin ja kylmiin ilmasto-olosuhteisiin

 

 


Viemme arktisen teknologian uudelle tasolle

​Tutkimustyömme painopiste on kestävässä ja turvallisessa infrastruktuurissa, offshore-, meri- ja rannikkoratkaisuissa sekä toiminnoissa, jotka kestävät kylmien ilmasto-olosuhteiden ankaria ja vaativia oloja. Ratkaisujen kehittämisessä hyödynnämme monialaista materiaali- ja ympäristötieteiden tutkimusta.

Pidämme suomalaisen asiantuntemuksen etulinjassa

Arktiset ja kylmät alueet ovat tällä hetkellä maailmanlaajuisesti erittäin suuren mielenkiinnon kohteena. Herkissä kylmissä ilmasto-olosuhteissa toimiminen edellyttää kuitenkin tietoa sekä luotettavia ja kestäviä ratkaisuja, joiden kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Suomi ja VTT tunnetaan maailmalla arktisia ratkaisuja ja vihreää teknologiaa koskevasta asiantuntemuksestaan. Alan liiketoimintamahdollisuudet ovat huomattavat.

Arktisen alueen luonnonvarat eli öljy, kaasu ja mineraalit ovat maailmanlaajuisesti erittäin suuren kiinnostuksen kohteena, sillä niihin päästään nyt entistä helpommin käsiksi kun ilmastonmuutos lyhentää talvia ja pienentää jääpeitettä. Uusien meriteiden, kuten Koillis- ja Luoteisväylän käyttöönottoon liittyy valtavia mahdollisuuksia suomalaiselle laivanrakennusteollisuudelle. Turvallinen ympärivuotinen merenkulku haavoittuvalla arktisella alueella on kuitenkin hyvin haastavaa. 

Tuulivoimaa kylmissä ilmasto-oloissa
 • Merituulivoimaloiden jääkuormitus
 • Tuulivoimaloiden lapojen jäänestojärjestelmä 
Jään ja rakenteiden vuorovaikutuksen simulointi
 • Avomerirakenteiden käyttäytyminen merijään aikana 
Merenkulku ja navigointi talvella
 • Jään vaikutus alusten käyttäytymiseen: täyden mittakaavan kokeet, numeeriset arvioinnit ja simulointialustan kehittäminen 
 • Satelliittikuvaperustaiset alusten valvonta- ja päätöstukijärjestelmät 
Jään vaikutus alusten voimajärjestelmiin
 • Voimajärjestelmien jääkuormitus: mallinnus ja täyden mittakaavan kokeet
 • Jääluokitussääntöjen kehittäminen 
Jään fysiikka ja mekaniikka
 • Jään murtumisen ja kitkan sekä jäätymisen mallintaminen 
Rakentaminen ja materiaaliteknologia kylmissä ilmasto-olosuhteissa
 • Edistykselliset materiaalit
 • Huurresuojaus
 • Rakennusten ja kaupunginosien optimoidut energiaratkaisut