Sign In

Äänenhallinta ja äänen laatu

Kehitä tuotteen ominaisuuksia

Olemme koneiden ja kuljetusvälineiden meluasiantuntijoita. Erityisiä osaamisalueitamme ovat:

 1. Ongelmakohteiden paikallistaminen ja tuotteen kehittäminen ääniteknisin mittauksin.
 2. Äänitekninen FEM- ja SEA-mallintaminen ja mallien optimointi. Osaamme myös mallien validoinnin mittauksin, sekä käytännön ratkaisut mallien perusteella.
 3. Tuoteäänenlaatu. Aina eivät pelkät desibelit merkitse, vaan äänen laatu ja häiritsemättömyys ovat tärkeitä. Melu voi häiritä koneiden käyttäjiä, työntekijöitä, matkustajia ja asukkaita.

Mitä aikaisemmin sitä parempi

Mitä aiemmin VTT on mukana tuotteen ääni- ja meluteknisessä kehityksessä sitä suuremmat hyödyt ovat. Meillä on vuosien kokemus ääni- ja värähtelyongelmien ratkomisessa ja tuotteiden kehittämisessä. Kohteina ovat olleet koneet, työkoneet, kuljetusvälineet, kulkuneuvot sekä vesialukset. Tarjoamme palveluitamme tuotteen koko elinkaaren ajaksi, suunnittelupöydältä ja innovaatioista valmiisiin tuotteisiin.

Työkalut ratkaisevat

Mittalaitteemme ovat ajanmukaisia, samoin kuin käyttämämme mallinnus- ja mittausohjelmistot. Osaamme validoida simuloinnit ja virtuaaliprototyypit, sekä mitata koneiden ja kuljetusvälineiden melun lisäksi myös värähtelyä ja muita dynaamisia ominaisuuksia.

Sovelluskohteet

Olemme koneiden ja kulkuvälineiden melun asiantuntijoita. Tunnemme myös sovelluskohteet. Tiedämme missä melu syntyy ja miten sitä voidaan vähentää ja muokata.

6 tärkeintä sovellusaluettamme:

      
Kaivos- ja          
rakennuskoneet

 

       

Off-road koneiden
melu

 
  

          

Traktorit ja metsätraktorit

       

Jäähdytysjärjestelmät
puhaltimet ja
vaimentimet

     
Polttomoottorit

 

Vedenalaisakustiikka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brochures

 

Yksi erityisosaamisalueemme on melun, äänen, värähtelyn ja akustiikan mallintaminen. Käytämme enimmäkseen FEM (Finite Element Modeling) ja SEA (Statistical Energy Analysis) -menetelmiä. Lisäksi osaamme optimoida malleja siten, että lopputuotteen ominaisuudet paranevat. Osaamme myös validoida mallit soveltuvin mittauksin ja osaamme tuoda tiedon mallinnuksesta tuotekehitykseen.

Mallinnusohjelmistot

 • VA One hybridimallinnus (FE-SEA) ja BEM simulointi
 • Actran akustinen FEM
 • Abaqus FEM simulointi
 • Ansys FEM simulointi
 • Siemens Nx 3D-suunnittelu ja FEM simulointi
 • Altair Hyperworks mallinnus, FEM simulointi ja optimointi
 • Ansol Coustyx BEM simulointi
 • Mathworks Matlab-Simulink (Äänen laatuasioiden simulointi ja säätöjärjestelmät, mallinnus)
 • I-Deas (3D CAD)
 • AVL Excite "voimapakettien" MBD- simulointi
 • CadnaA (Ympäristömelumallinnus)

 

Analysointityökaluja ja ohjelmistoja

 • Microflown äänen hiukkasnopeusanturit ja Scan & Paint sekä materiaalien impedanssin insitu -mittausohjelmistot
 • Kuuntelukoelaitteistot
 • Head Acoustics Artemi S Sound Quality Analysis (äänen laatu)
 • Siemens Simcenter Testlab ja Test Express (tiedonkeruu ja analyysi)
 • Labview & Compact RIO (tiedonkeruu, säätö ja analyysi)

 

 

Julkaisemme useilla eri foorumeilla. Suomenkieliset julkaisut ovat yleensä raportteja, kirjoja ja konferenssijulkaisuja. Tässä muutama viimeaikainen esimerkki julkaisuistamme suomeksi:

Esimerkkejä kansainvälisistä, englanninkielisistä julkaisuistamme löytyy englanninkielisiltä sivuiltamme.

Lisää julkaisuja löytyy VTT:n julkaisutietokannoista.

Welding noise demonstrator

Hearing protectors:Earmuff I
Generic earplug I
Tailored earplug I
Tailored earplug II
Tailored earplug III
Generic earplug II
No protection
Background:Speech
Background music
Grinder
Hammer
Welding:DC welding
Pulsed welding
No welding
Ear protection

playpause