Sign In

Työkoneiden automaatiojärjestelmät

 

​​

​Automaatiolla ja älykkäällä ohjausteknologialla työkoneen tuottavuus voidaan nostaa uudelle tasolle niin, että kone luo turvallisesti, luotettavasti ja ekologisesti enemmän lisäarvoa omistajalleen.

Vaativissa olosuhteissa toimivien työkoneiden tuottavuutta voidaan automaation lisäämisellä parantaa merkittävästi, ja samalla kuljettajien kohtaamia riskejä voidaan vähentää. Helpottamalla työkoneen hallintaa suurta tarkkuutta vaativissa tehtävissä, voidaan alentaa kuljettajan stressitasoa ja kuormittumista.

Kehittyneillä ohjausjärjestelmillä voidaan päästä parhaimmillaan jopa yli 50 prosentin parannuksiin työtehossa perinteisiin, suoriin toimilaitekohtaisiin ohjauksiin nähden. Samalla voidaan merkittävästi vähentää energian ja raaka-aineiden kulutusta sekä parantaa työturvallisuutta ja laatua.

Luotettavaa tuotekehitystä ideasta prototyyppiin – ja aina elinkaarisuunnitteluun asti

VTT:llä voidaan toteuttaa koko tuotekehitys; aina vaatimusmäärittelystä ja tarvekartoituksesta valmiin prototyypin testaukseen asti. Tarjoamme myös elinkaarisuunnittelua sekä yhteistyökumppaniverkostomme kautta tuotteistamista ja ylläpidon palveluita.

Asiakkaamme saavat käyttöönsä valmiin, heidän tarpeisiinsa räätälöidyn järjestelmäarkkitehtuurin sekä siihen sovitetun ohjelmiston modernien hajautettujen säätöjärjestelmien toteuttamiseen. Järjestelmän pääkomponentteina voidaan käyttää tunnettujen kaupallisten valmistajien laitteita, tai tarvittaessa voimme suunnitella ja toteuttaa myös räätälöityjä tilauksia erityistarpeisiin.

Kehitystyö voidaan tehdä pääosin simulaattoriavusteisesti, jolloin varsinaista prototyyppilaitetta ei tarvitse rakentaa ennen kuin ohjausjärjestelmien ja ohjelmistokomponenttien perusasiat on saatu todistetusti toimimaan. Simulaattoriympäristöön voidaan lisätä mekaniikka- ja hydrauliikkamallit yleisimmistä suunnittelujärjestelmistä, jolloin kehitystyö voi alkaa suoraan asiakkaidemme mallien pohjalta.

Jo järjestelmäkehityksen alkuvaiheessa simulaattoriympäristöön voidaan kytkeä mukaan myös lopullinen tuotekomponenteista koottu ohjausjärjestelmä, jolloin säätöjärjestelmän verifiointi tehdään hallitusti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Tämä tuo joustavuutta uusien ohjausjärjestelmä- ja ohjelmistokomponenttien käyttöönottoon tuotekehitysvaiheessa.

Lisäominaisuuksilla ja päivityksillä uutta liiketoimintaa

Tulevaisuudessa peruskoneen toimituksen jälkeen voidaan luoda uutta liiketoimintaa myymällä koneisiin ohjelmallisesti toteutettavia lisäominaisuuksia ja palveluita. Kehittyneet automaatiojärjestelmät mahdollistavat uusien ominaisuuksien tuomisen loppukäyttäjille päivitysten kautta edullisesti.

Päivitysten avulla on mahdollista pidentää koneen elinkaarta, ja parantaa uusilla ominaisuuksilla tuottavuutta ja käytettävyyttä vastaisuudessakin. Kuljettajille tarjottavilla palveluilla, jotka seuraavat työtapoja ja tehokkuutta, voidaan tarjota palautetta sekä räätälöityjä koulutuspalveluita tarpeiden mukaan.

Kunnonvalvonnan palveluilla voidaan varmistaa koneiden mahdollisimman korkea käyttöaste, ja minimoida huoltojen ja rikkoutumisten aiheuttamat häiriöt tuotannossa.

Skaalaamme palvelut teille parhaiten sopiviksi

Asiantuntijoidemme avulla voitte toteuttaa pitkälle kehittyneitä automaatiojärjestelmiä – myös erittäin vaativiin, suurta tarkkuutta ja suorituskykyä vaativiin kohteisiin. Hallitsemme hyvin kokonaisjärjestelmien suunnittelun ja toteutuksen ideasta prototyyppiin asti. Erityisesti kinemaattisten ketjujen hallintaan liittyvien, vaativien ohjausalgoritmien sekä säätimien kehittäminen ja toteuttaminen onnistuvat meiltä vaivattomasti.

Käytössämme ovat uusimmat suunnittelutyökalut, parhaat teknologiset ratkaisut sekä laaja tuotekehitys- ja testausympäristö. Olemme viimeisen 20 vuoden aikana tehneet yhteistyötä useiden kansainvälisten ja startup-yritysten kanssa. Sen ansiosta osaamme soveltaa osaamistamme asiakkaidemme vaativien tarpeiden mukaisesti sekä teille edullisimmalla tavalla.

Ota yhteyttä