Sign In

Uudet energialähteet ja nollapäästöratkaisut ajoneuvoihin sekä koneisiin

 

​​​​

Kehitämme uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkaaseen voimansiirtoon pohjautuvia ratkaisuja, joilla vähennämme ajoneuvojen sekä koneiden päästöjä. Energiantuotannossa keskitymme uusiutuvien polttoaineiden tutkimukseen, diesel-sähköiseen energiantuotantoon ja polttokennoihin.

Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä kehittämällä biopolttoaineita ja energiatuotannon tehokkuutta sekä edistämällä vaihtoehtoisten energialähteiden soveltamista.

Tieteiden soveltamisesta pohjoismaisissa olosuhteissa toimiviin ratkaisuihin asti

Energiavarastoinnissa keskitymme erityisesti kylmässä ilmastossa toimiviin akkuihin sekä niiden pakkaamiseen, pikalataamisen ja suorituskykyyn. Sähköisessä voimansiirrossa tutkimuksemme puolestaan keskittyy sähkömoottoreihin ja generaattoreihin. Niihin kuuluvat myös täysin uudenlaiset, kestävät magneettivapaat ratkaisut sähkökoneisiin.

Tarjoamme järjestelmäintegraation palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat rakentaa sekä energiatehokkaita ajoneuvoja että voimansiirtolaitteita. Asiantuntijamme tekevät myös vaihtoehtoisten mallien teknis-taloudellista arviointia. Voimme arvioida esimerkiksi asiakkaidemme järjestelmä- ja kokonaiskustannuksia, elinkaaren suorituskykyä sekä hiilijalanjälkeä.

​Olemme osallistuneet useisiin sähkö- ja hybridilinja-autojen kehitysprojekteihin, minkä lisäksi olemme olleet mukana kehittämässä aluksille kaupallisia hukkalämmön talteenottoratkaisuja. Todistamme mielellämme, että ratkaisumme toimivat myös käytännössä.

 

Ota yhteyttä