Sign In

Sähköbussijärjestelmät

 


VTT on paras kumppani sähköbussijärjestelmien, joukkoliikenteen sähköistämisen sekä muiden hyötyajoneuvojen ja työkoneiden suunnittelussa. Tuemme sinua kaikilla prosessin keskeisillä osa-alueilla:

  • Sähköbussiteknologiat ja niiden analysointi
  • Latausinfrastruktuurin suunnittelu
  • Akun mitoitus ja järjestelmän energianhallinta
  • Kaupunkisuunnittelu, sähköistämisstrategiat ja käyttöönotto
  • Kokonaisvaltainen järjestelmäsuunnittelu ja teknis-taloudellinen (TCO) optimointi
  • Hankintaprosessien tuki


Hyötyajoneuvojen, työkoneiden ja muun joukkoliikenteen sähköistys Sähköbussit soveltuvat hyvin kaupunkien julkisen liikenteeseen, jossa reittien pituudet ja aikataulut sekä päivittäiset ajokilometrit ja käyttöajat ovat ennalta määrättyjä. Sähköajoneuvon kokonaisenergiatehokkuus muodostuu siinä käytettyjen voimansiirtokomponenttien tehokkuuksista. Ajoneuvon osajärjestelmien optimoinnin ohella tulee tutkia kokonaisjärjestelmää eniten kehitystä kaipaavien komponenttien löytämiseksi. Optimaalisen ohjausstrategian löytäminen on tässä tärkeässä roolissa. Kokonaisia sähköbussikantoja tarkasteltaessa on optimaalisen ajoneuvokannan hallinnan sekä energianhallinnan varmistamiseksi myös otettava huomioon latausjärjestelmä ja liikennöintireitit. 
 

Sähköbussijärjestelmien suunnittelu

Itse kehittämämme suunnittelutyökalu mahdollistaa minkä tahansa kaupungin joukkoliikenteen sähköistämisen edellytysten tarkastelun. Työkalu luo ajosyklin halutuille linjoille yhdistämällä linjojen perustiedot reittien maantieteellisiin tietoihin. Jokaisen reitin energiankulutus lasketaan sähköajoneuvojen simulointimallimme avulla.
Tämä mahdollistaa optimaalisten latausasemien sijaintien ja latausstrategioiden suunnittelun. Näin voidaan mitoittaa latausasemat sekä akun kapasiteetti ja teho. Mallin avulla voidaan lisäksi ennustaa latausstrategian vaikutukset akkujen käyttöikään.

Maantieteellisellä suunnittelutyökalulla voidaan analysoida sähköajoneuvojen skaalautuvuutta ja käyttöönottostrategioita. Tähän sisältyvät sähköistettävien linjojen valinta ja latausinfrastruktuurin skaalautuvuus kustannuksiltaan optimaalisen järjestelmän luomiseksi.

Kokonaiskustannusmallimme (TCO) mahdollistaa erilaisten sähköbussikantojen omistamisen ja käytön kokonaiskustannusten laskennan perinteisiin, dieselkäyttöisiin linja-autoihin verrattuna. Tämän hyvin parametroidun mallin sekä ajoneuvo- ja linja-autojärjestelmämallien avulla voidaan tarkastella erilaisia skenaarioita ja järjestelmäratkaisuja. Herkkyysanalyysit paljastavat riippuvuudet parametreista kuten päivittäisistä ajokilometreistä (käyttöaste), akkutyypistä, hinnasta ja käyttöiästä. Tämä auttaa optimaalisten sähköistysratkaisujen löytämisessä.