Sign In

Käyttöiän optimointi

 

​​​​​​

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia käyttöiän optimoinnin avulla​

Globalisaatio, kasvava ympäristötietoinen ajattelu, liiketoiminnan digitalisoituminen sekä teollisten palveluiden nousu avaavat uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka perustuvat tuotteiden, tuotantojärjestelmien sekä infrastruktuurin käyttöiän optimointiin.

Keskittyminen ydinliiketoimintaan ja yritysten palvelullistuminen muuttavat käyttöomaisuuden suorituskykyyn liittyviä vastuusuhteita sekä jopa niiden omistussuhteita. Kehityskulku tasoittaa tietä ketterille palveluntarjoajille, jotka kykenevät tarjoamaan kustannustehokkuutta, helppokäyttöisyyttä sekä markkinoilla erottuvan palvelukokemuksen.

Oikeat ratkaisut asiakkaidemme tarpeisiin

VTT haluaa toimia käyttöomaisuuden hallinnan uusien arvokumppanuuksien syntymisen mahdollistajana sekä tukea palveluillaan niiden toiminnallistamista. Tarjoamme asiakkaillemme laajan valikoiman käyttöiän optimoinnin malleja, päätöksenteon tukityökaluja, kärkiteknologioita sekä tutkimusympäristöjä ratkaisujen luotettavaan validointiin. Yhdistämällä sovellusalueidemme syvällisen ymmärtämisen ja kanssaluomisen toimintamalleihin, löydämme juuri oikeat ratkaisut asiakkaidemme tarpeisiin.​​​

Tarjontamme kattaa käyttöomaisuuden hallinnan kaikki tasot; aina yritystason markkinatilannepohjaisesta käyttöomaisuusstrategian valinnasta, laitos- tai käyttöpaikkatason riskeihin perustuvaan kunnossapidon suunnitteluun sekä todelliseen kuntoon perustuvien ylläpitoratkaisujen toteuttamiseen asti. Tarjoamme asiakkaillemme parhaan mahdollisen toimintakelpoisuusajan.