Sign In

Elinkaaren riskienhallinta ja järjestelmien käyttövarmuus

 

​​​​

​Liiketoimintaympäristön nopeat muutokset aiheuttavat entistä enemmän epävarmuutta tuotantojärjestelmän, tuotteen tai palvelun elinkaaren eri vaiheissa. Samaan aikaan vaatimukset tuotannon ja tuotantojärjestelmien turvallisuudesta ja luotettavuudesta ovat selvästi kasvaneet.

Yhteiskunnan ja yritysten haavoittuvuus kasvaa järjestelmien monimutkaistuessa. Haavoittuvuutta lisää yhä kasvava riippuvuus kriittisen infrastruktuurin, kuten sähköverkon, toimivuudesta. Yritysten toimintaympäristöä ja toimintatapoja muuttaa osaltaan myös toimintojen ulkoistaminen ja palveluiden kasvava rooli osana tuottavaa yritystoimintaa.

Tuotteiden elinkaari kehdosta hautaan – hallittua toimintaa ja ennakoitavaa tulevaisuutta

Kansainvälisillä markkinoilla investointihyödykkeiden, kuten koneiden, laitteiden ja järjestelmien turvallisuus ja luotettavuus on kilpailuetu. Turvalliset ja käyttövarmuudeltaan optimoidut tuotteet varmistavat asiakkaan liiketoiminnan jatkuvuuden, alentavat järjestelmien elinkaarikustannuksia ja lisäävät asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Asiantuntijamme kehittävät menetelmiä, joilla tuetaan koneiden, tuotanto- ja infrastruktuurijärjestelmien koko elinkaaren kattavaa riskien, turvallisuuden ja luotettavuuden hallintaa. Pyrimme toteuttamaan riskien arvioinnin integroidusti, asiakkaidemme tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta sekä yrityksen erilaiset sisäiset ja ulkoiset riskitekijät huomioiden.

Turvallisuuden, luotettavuuden ja sosioteknisten riskien yhdistetty analysointi tukee asiakkaidemme päätöksentekoa tuotekehityksen sekä suunnitteluvaiheen valinnoista, aina käyttövaiheen turvallisen toiminnan ja toimintatapojen kehittämiseen asti.

Erityisosaamiseemme kuuluvat palvelut, kuten: järjestelmäturvallisuus ja luotettavuuden johtaminen (RAMS-prosessi), turvallisuuden (safety &security) hallinta ja johtaminen, teknisten järjestelmien käyttövarmuuden hallinta, prosessi- ja kemikaaliturvallisuus sekä ympäristöriskien hallinta.

Pitkäjänteistä turvallisuustyötä kansainvälisellä otteella

VTT:llä on usean vuosikymmenen kokemus riskien, luotettavuuden ja turvallisuuden analyysimenetelmien kehittämisestä ja soveltamisesta asiakkaidemme kohteisiin sekä menetelmien onnistuneesta yhdistämisestä osaksi toimintajärjestelmää.

Teemme yhteistyötä kansainvälisesti toimivien konevalmistajien ja kotimaisen prosessiteollisuuden sekä kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa riskien hallinnan kehittämisen parissa.

Teknologian, liiketoimintamallien ja turvallisuusvaatimusten kiihtyvä kehittyminen vaatii myös jatkuvaa tutkimustyötä. Vaikka uuden teknologian avulla riskejä voidaan hallita yhä paremmin, on uusi teknologia myös uusien, nousevien riskien aiheuttaja. 

Ottamalla riskienhallinta kiinteäksi osaksi tuotteiden ja palveluiden elinkaarta heti kehitysvaiheessa, voidaan ihmisiin, ympäristöön sekä tuotantojärjestelmiin liittyviä riskejä pienentää – ja tuottaa näin sekä yritykselle että yhteiskunnalle kestävää arvoa.​