Sign In

Koneiden ja kulkuvälineiden kuntoon perustuva kunnossapito

 

​​

Globalisaatio ja uudet verkottuneet tuotantoketjut ovat luoneet uusia haasteita koneiden ja kuljetusvälineiden kunnossapidolle, kuten miten taataan tuotteiden toimintavarmuus ja käytettävyys läpi koko niiden elinkaaren kustannustehokkaasti.

Tehokas kunnossapidon palveluliiketoiminta edellyttää kuntoon perustuvan kunnossapidon (Condition Based Maintenance, CBM) käyttöönottoa. Silloin kunnossapidon toimenpiteet perustuvat havaittuun tarpeeseen eivätkä kalenteriin. Näin tulee mahdolliseksi taata tietty kokonaistehokkuus (Overall Equipment Effectiveness, OEE).

CBM on mahdollista vain jos koneiden kuntoa seurataan. Luotettava huoltotarpeen ennakointi on välttämätöntä, kun halutaan maksimoida käytettävyyttä ja käyttöikää. Siinä tarvitaan kunnonvalvontaa sekä ymmärrystä vikojen syistä ja etenemisestä.

VTT kehittää aktiivisesti kunnossapitoa tukevia teknologioita, kuten mittausmenetelmiä, diagnostiikkaa ja huoltotarpeen ennustamista sekä päätöksentekoa tukevia ratkaisuja. Kehittämämme menetelmät ja työkalut mahdollistavat siirtymisen ylläpidossa yhä automatisoidumpaan päätöksentekoon, ja niiden avulla voidaan luoda uutta palveluliiketoimintaa.