Sign In

Laivat ja merirakenteet

Suorituskyky, turvallisuus ja energiatehokkuus

VTT tarjoaa laajaa osaamista ja innovatiivisia ratkaisuja laivoihin ja meriteknisiin rakenteisiin. Tutkimuksemme kattaa meritekniikan sovellutukset niin avomerelle kuin arktisiin jääolosuhteisiin. Ensisijaisena tavoitteenamme on taata, että laivat, merirakenteet ja veneet ovat turvallisia, energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä. Asiakkainamme ovat kotimaiset ja ulkomaiset yritykset sekä julkisen sektorin toimijat.

Parannamme laivojen ja veneiden rungon hydrodynaamista suorituskykyä ja propulsiolaitteiden tehokkuutta laskennallista virtausdynamiikkaa (CFD) ja mallikokeita hyödyntäen.  Liikesimuloinnin avulla kehitämme alusten ohjattavuutta, merikelpoisuutta ja käytettävyyttä. Palveluihimme kuuluu myös merikokeiden aikana suoritettava täydellinen suorituskyvyn todennus sekä alusten energiatehokkuuden pitkäaikaisseuranta. Tavoitteenamme on myös aluskonseptien ekologisen jalanjäljen pienentämine soveltamalla elinkaarianalyysin (LCA) menetelmiä.

 Luotettavien ja keveiden rakenneratkaisujen kehittämiseksi laivoja ja merirakenteita varten tutkimme nesteiden ja rakenteiden välistä vuorovaikutusta, aaltokuormia, jääkuormia sekä dynaamia kuormia. Rakenteellisen kestävyyden hallinnassa hyödynnämme rakenneanalyysin ja kuormituksen pitkäaikaisen seurannan keinoja ja matkustajamukavuuden kehittämisessä korkealuokkaista värähtelyn hallintaa.

Tarjontaamme kuuluu

Turvallisuus ja käytettävyys, Energiatehokkuus, Ympäristö, Rakenteet, Hydrodynamiikka 

MERITEKNIIKAN TUTKIMUS
 • Rungon ja propulsiolaitteiden hydrodynamiikka
 • Potkurin kavitaation mallintaminen
 • Vedenalainen melu
 • Merikelpoisuus ja aaltokuormat
 • Rakenteiden äärikuormat ja väsyminen
 • Värähtely ja matkustajamukavuus
 • Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus
 • Riskianalyysit

 

ARKTINEN TEKNOLOGIA

 • Alusten käyttäytyminen jäissä
 • Alusten rakenteiden ja propulsiolaitteiden jääkuormitus
 • Jäänmuodostus kansirakenteisiin
 • Jään mekaaniset ominaisuudet: kitka,lujuus,kiderakenne
 • Kenttäkokeet


 

ENERGIATEHOKKUUS JA YMPÄRISTÖ

 • Järjestelmien simulointi (Apros)
 • Propulsiotehokkuus
 • Elinkaarianalyysi
 • Vaihtoehtoiset polttoaineet                      


 

PALVELUT

 • Mallikokeet
 • Laskennallinen virtausdynamiikka (CFD) ja finite element method (FEM) -mallinnus
 • Merikokeet (suorituskyky, melu- ja värähtelymittaukset)
 • Runko- ja propulsiokuormien
 • pitkäaikaismittaukset laivoilla                   
 • Merikelpoisuuden ja käytettävyyden analysointi
 • Ohjailusimuloinnit
 • Palosimulointi, testaus ja paloturvallisuuden sertifiointi
 • Polttoainetestaus
 • Ilmaan vapautuvien päästöjen mittaukset

 

TUTKIMUSTILAT

 • Hinausallas (130 m)
 • Ohjailuallas (40 m x 40 m)
 • Laivasimulaattori
 • Moottorilaboratorio (Wärtsilän Vasa 4R32 keskinopea moottori)
 • Propulsiolaitteiden testauslaitos
 • Palotestauslaboratorio
 • Kylmähuone