Sign In

Tehokkuutta liikenneväylien ylläpitoon elinkaaritiedon hallinnalla

 

​​

Vastaamme infraomaisuuteen, erityisesti liikenneväyliin, rakentamiseen ja ylläpitoon liittyviin haasteisiin kansainvälisellä verkostoitumisella, uusilla liiketoimintamalleilla sekä kustannustehokkaalla ja kestävällä infran hallinnalla. Lisäksi hyödynnämme tehokkaasti tietovarastoja.

Autamme asiakkaitamme menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Kansainvälisesti verkottunut toimintamalli antaa mahdollisuuden vastata haasteisiin moniteknologista tutkimustietoa sekä parasta mahdollista asiantuntemusta käyttäen.

Tarjoamme käytännöllisiä ratkaisuja, jotka perustuvat uusiin mittaus- ja monitorointiteknologioihin, IT-järjestelmiin sekä tiedonhallintaan.

Julkinen sektori tarvitsee hallitun tavan tuottavuuden tehostamiseen sekä infrastruktuuri-investointien kustannustehokkuuden turvaamiseen samalla, kun sopeudumme ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen niukkuuteen sekä siihen, että edullisista materiaaleista on enenevässä määrin pulaa.

Toimivat ja turvalliset liikennejärjestelmät ovat erittäin tärkeitä sekä yritysten kilpailukyvyn että yhteiskunnan kannalta. Infrarakentamisen ja infran ylläpidon hankinnoissa tietomallinnuksen käyttö yleistyy ja parantaa alan tuottavuutta.

Ota yhteyttä