Sign In

Tuotanto-omaisuuden hallintastrategian suunnittelu ja optimointi

 

​​

VTT:n ratkaisut ja menetelmät tukevat pääomaintensiivisen teollisuuden sekä infrastruktuurijärjestelmien elinkaaren hallinnan, tuottokyvyn ja arvon kestävää kehittämistä.

Asiantuntijamme tekevät tuotanto-omaisuuden hallinnan (asset management) pitkän aikavälin suunnittelua sekä tarjoavat menettelytapoja ja työkaluja elinkaaren eri vaiheiden päätöksentekoon liittyvien kustannusten, riskien ja hyötyjen arviointiin.

Tavoitteenamme on luoda tuotanto-omaisuuden kestävää arvoa

Toimintatapamme on ratkaisukeskeinen ja räätälöimme asiakkaillemme heidän tavoitteitaan tukevan palvelukokonaisuuden. "Asset life" eli teknisten järjestelmien käyttöikä alkaa suunnittelusta ja päättyy käytöstä poistoon. Kestävässä taloudessa uudelleenkäyttö sekä tehokas kierrätys jatkavat laitteiden käyttöikää ensisijaisen käyttövaiheen jälkeen.

Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä taloudellinen käyttöikä voi poiketa huomattavasti sen teknisestä käyttöiästä. Ratkaisumme helpottavat yrityksen strategisiin päätöksiin liittyvien vaihtoehtojen arviointia, olipa kyse yritysostosta tai esimerkiksi uudistamisinvestoinnista, ulkoistamisesta, palveluiden hankinnasta tai yrityksen toimintaa tukevien tietojärjestelmien valinnasta.

Asiantuntijamme tarjoavat osaamista myös operatiivisen toiminnan kuten optimaalisen ylläpito- ja kunnossapitotoiminnan kehittämiseen. Toiminnan ohjauksen tehostamiseksi autamme löytämään keskeiset avaintulosmittarit (KPI) sekä yhdistämään eri lähteistä tulevaa tietoa liiketoimintaverkoston sidosryhmien informaatiotarpeisiin.

VTT:n erikoisasiantuntemusta ovat esimerkiksi teknis-taloudelliset mallit investointivaihtoehtojen arvioimiseen, arvopohjainen kunnossapidon suunnittelu sekä luotettavuuskeskeinen kunnossapito (RCM). Kustannus-hyötyanalyysit (CBA), elinkaarikustannusten (LCC) ja elinjaksotuottojen (LCP) mallintaminen sekä teknisiin järjestelmiin liittyvien riskien ja turvallisuuden analyysit sekä hallintastrategiat kuuluvat vahvuuksiimme. Lisäksi tuemme asiakkaitamme tarvittavan IT-arkkitehtuurin kehittämissä sekä teollisen internetin tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Tuottava ja tehokas toiminta – ympäristöä säästävällä tavalla

Osaamisessamme yhdistyy vahvasti sekä VTT:n teknologinen osaaminen että teknologia- ja liiketoimintavalintojen taloudellisten vaikutusten arviointi. Yksittäisten teknisten järjestelmien tai kokonaisen tuotantolaitoksen käyttöiän optimointi vaatii liiketoimintaympäristön, taloudellisten rajoitteiden sekä relevanttien teknisten kysymysten kuten vikaantumisen, kulumisen ja korroosion syvällistä ymmärtämistä.

Tavoitteenamme on tuottava ja tehokas toiminta ympäristöä säästävällä tavalla. Ratkaisumme edistävät asiakkaamme toiminnan häiriöttömyyttä ja järjestelmien yhteensopivuutta yhä haasteellisemmassa liiketoimintaympäristössä.