Sign In

Apros

Prosessidynamiikan simuloinnin ohjelmisto

Apros on VTT:n ja Fortumin kehittämä prosessien dynamiikan simulointiohjelmisto, jota käytetään teollisuuden prosessien simulointiin prosessi- ja automaatiosuunnittelussa, automaation testauksessa sekä operaattorien koulutuksessa. Apros-ohjelmiston kehitys aloitettiin vuonna 1986, jolloin sitä aluksi sovellettiin voimalaitosten mallintamiseen. Sittemmin sitä on sovellettu myös muiden teollisuusprosessien, kaukolämpö- ja kaukokylmäverkkojen, sähköverkkojen, energiavarastojen, konversioiden ja hajautetun energiatuotannon simulointiin. VTT myy Apros-ohjelmiston lisenssejä sekä tarjoaa ohjelmiston käytön koulutusta ja tukea mallinnus- ja simulointisovelluksiin. Erityisesti VTT on usein mukana kehitystyössä, kun Apros liitetään muihin suunnittelu- ja tietojärjestelmiin tietojen automaattiseksi välittämiseksi järjestelmästä toiseen.

Apros sisältää laajan kirjaston perusprosessikomponentteja, kuten venttiilejä, putkia, säiliöitä, pumppuja ja automaatiojärjestelmän komponentteja. Monipuolisella automaatiokomponenttien kirjastolla voidaan mallintaa esimerkiksi mitta- ja toimilaitteet, säädöt, lukitukset ja sekvenssit. Myös tasa- ja vaihtosähköjärjestelmät voidaan mallintaa. Käyttäjä voi luoda omia komponenttejaan hyödyntäen peruskomponentteja sekä omaa koodia. Erityyppisiä mallikomponentteja yhdistelemällä voidaan rakentaa koko laitoksen tai osaprosessin dynaaminen malli. Ohjelmiston käyttöympäristö tukee tehokasta mallinnus- ja simulointityötä ja mahdollistaa monipuoliset liitynnät muihin ohjelmistoihin.

Apros-ohjelmisto ratkaisee dynaamiset massa-, energia- ja liikemäärätaseet aika-askelittain. Lisäksi käytetään kokeellisia korrelaatioita esimerkiksi lämmönsiirron laskennassa. Tarjolla on useita termohydraulisia laskentamalleja erityyppisiä prosessin osia ja käyttötarpeita varten. Laskennan oikeellisuus on verifioitu käyttäen fysikaalisten testitapausten sekä referenssilaitosten mittaustietoja.