Sign In

Teollinen internet

Tuottavuuden mullistaja

Teollisen internetin avulla pienet tehtaat voivat simuloida ja optimoida tuotantoa jo ennen kuin valmistus alkaa. Tuotannossa kyetään reagoimaan dynaamisesti tilauksiin liittyviin häiriöihin tai muutoksiin, ja tuotantoyksiköt voivat muuttaa tarvittavat asetukset ilman ihmisten toimia.

Etenkin uudet valmistusmenetelmät, kuten materiaalia lisäävä valmistus (3D-tulostus), hyötyvät älykkyyden integroinnista rakennetasolle. Se mahdollistaa esimerkiksi anturien integroinnin kustannustehokkaasti valmistusprosessin aikana eikä jälkikäteen.

Teollinen internet yhdistää laitteet internetiin, mikä tehostaa omaisuuden hallintaa ja ennustamista. Laitteet kykenevät itse analysoimaan ja optimoimaan oman tilansa ja välittämään tietoja kansainväliselle pääkonttorille. Tämä tehostaa prosessien hienosäätöä ja oppimista.

VTT auttaa yritystä ottamaan tuottavuusharppauksen

Teolliseen internetiin liittyvät teknologiat voivat tehostaa tuottavuutta huomattavasti. VTT:n asiantuntemuksen avulla parhaat tavat prosessien tehostamiseen löytyvät nopeasti. Kun kehityskohteet on valittu, VTT toimittaa tarvittavat teknologiat teollisen internetin ja big data -teknologioiden onnistuneeseen käyttöönottoon.

Tehostamme myös omaisuuden kestävää hallintaa. VTT tarjoaa informaationhallinnan päätöksentekotyökalut fyysisille tapahtumille, antureille ja viestinnälle sekä big datan hallintaan ja visualisointiin.

Valitse VTT, kun yrityksesi on valmis siirtymään teolliseen internetiin. VTT on Industrial Internet Consortium (IIC) -yhteenliittymän jäsen ja toimii keskeisessä roolissa suomalaisessa teollisen internetin foorumissa (Finnish Industrial Internet Forum, FIIF).